Zdjęcie: Materiały WSPiA

Prof. Czesław Kłak, dziekan-dyrektor Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, został nowym sędzią Trybunału Stanu. Zastąpi Jarosława Wyrembaka wybranego w styczniu do Trybunału Konstytucyjnego.

Członków Trybunału Stanu powołują posłowie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W czwartek większość ta wynosiła 207 posłów. Za kandydaturą prof. Czesława Kłaka głosowało 254 posłów, przeciw było 142, 16 wstrzymało się od głosu. Kandydaturę Kłaka zgłosiło PiS.

W uzasadnieniu kandydatury zaznaczono też, że prof. Kłak jest m.in. ekspertem zewnętrznym zespołu powołanego przez ministra sprawiedliwości w czerwcu 2017 r. do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej.

Prof. Czesław Kłak obecnie jest dziekanem-dyrektorem Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa oraz kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kryminalistyki i Kryminologii w WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Z uczelnią związany jest od wielu lat. Uczy studentów przedmiotów związanych z prawem karnym, postępowaniem karnym, kryminalistyką, kryminologią, ochroną praw człowieka i prawnymi aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego.

Prof. Kłak jest autorem ponad 140 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii autorskich, artykułów naukowych i glos do orzeczeń sądowych. Prowadzi m.in. badania naukowe dotyczące przewlekłości postępowania, a także związane z problematyką penitencjarną.

Prof. Czesław P. Kłak prowadzi również szeroką działalność ekspercką. Jest członkiem m.in. Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości, wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Kancelarii AXELO.

Kłak jest także członkiem m.in. Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii; Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego; Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych oraz Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA – Grupa Polska).

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

– Jest autorem licznych opinii prawnych, w tym sporządzonych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Analiz Sejmowych – poinformował Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA.

Trybunał Stanu

Przed TS za naruszenie konstytucji lub ustawy odpowiedzialność konstytucyjną ponoszą: prezydent, premier, członkowie rządu, prezesi NBP i NIK, członkowie KRRiT, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych oraz posłowie i senatorowie.

Trybunał wymierza (łącznie lub osobno) kary: utraty czynnego i biernego prawa wyborczego; zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i w organizacjach społecznych; utraty orderów, odznaczeń i tytułów honorowych.

Zgodnie z konstytucją TS składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu; przewodniczącym TS jest I prezes Sądu Najwyższego.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama