Reklama

Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na budowę 7-kilometrowej obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28.

Jak poinformował Bartosz Wyscoki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, w pierwszym etapie wykonawcy będą składać wnioski. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną ci, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu. Termin składania wniosków w pierwszym etapie postępowania mija 31 października 2014 r.

To już trzecia inwestycja na Podkarpaciu, której realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Oferty złożone w pierwszym etapie postępowania będą weryfikowane m.in. pod kątem posiadanego potencjału, którego minimalny poziom określony został w ogłoszeniu o zamówieniu. GDDKiA oceni także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia w szczególności do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Firmy, które spełnią warunki udziału w przetargu, zostaną zaproszone do drugiego etapu – złożenia ofert cenowych. Pod uwagę będą brane trzy kryteria: cena, okres gwarancji jakości oraz termin wykonania.

Obwodnica Sanoka będzie budowana w systemie projektuj-buduj. Jej początek znajdzie się na skrzyżowaniu istniejącej DK nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z DK nr 84. GDDKiA planuje, że budowa obwodnicy Sanoka zakończy się pod koniec 2018 r. Rok jest przeznaczony na zaprojektowanie obwodnicy, dwa lata na samą budowę. Inwestycja ma kosztować ok. 250 mln zł.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.