Zdjęcie: Pixabay

Od 1 kwietnia do 31 października Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rzeszowie będą otwarte także w piątki. 

Na terenie Rzeszowa działają dwa PSZOK-i: przy ul. Ciepłowniczej 11 i al. Sikorskiego 428. Do tej pory przyjmowały odpady trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10:00-18:00. Teraz będą otwarte także w piątki w tych samych godzinach.

Decyzja o wydłużeniu pracy PSZOK-ów o kolejny dzień to odpowiedź na potrzeby mieszkańców Rzeszowa, którzy zwłaszcza wiosną, latem i na początku jesieni chętnie korzystają z możliwości pozbycia się odpadów.

– Aby uniknąć kolejek, które się zdarzały, został wprowadzony dodatkowy dzień, kiedy PSZOK-i będą przyjmować odpady – poinformowała Monika Konopka z biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa. 

W PSZOK-ach odbierane są następujące odpady komunalne:

– przeterminowane leki,

– zużyte przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych igły
i strzykawki,

– chemikalia – środki ochrony roślin,

– opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po farbach i lakierach, kwasy, alkalia, środki chemiczne typu domowego, termometry, odpady zawierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w tym: świetlówki, żarówki energooszczędne, meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe (o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05,  15 01 07)

– papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

 

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama