Zdjęcie: Sebastian Fiedorek / Rzeszów News
Reklama

Tylko Sopot i Warszawa wyprzedziły Rzeszów w rankingu najbardziej obywatelskich miast w Polsce. Czemu stolica Podkarpacia zawdzięcza tak wysoki wynik?

Ranking „Europolis 2018” przygotowała Polityka Insight na zlecenie Fundacji Schumana i Fundacji Adenauera. Autorzy przeanalizowali wszystkie 66 polskich miast na prawach powiatu.

Ranking powstał w oparciu o analizę pięciu obszarów: biernej i czynnej aktywności wyborczej, udziału w organizacjach publicznych, zaangażowania mieszkańców
w życie publiczne, rozpowszechnienia postaw obywatelskich oraz otwarcia samorządów na obywateli. 

Rzeszów osiągnął świetne wyniki w dwóch kategoriach: udziału mieszkańców w organizacjach (pierwsze miejsce) oraz rozpowszechnieniu postaw obywatelskich, gdzie rzeszowianie przegrali wyłącznie z Sopotem.

Podobnie jak mieszkańcy Warszawy i Sopotu, mieszkańcy stolicy Podkarpacia bardzo chętnie uczestniczą w działalności różnorodnych organizacji – od związków zawodowych po grupy charytatywne, a także stosunkowo częściej niż mieszkańcy innych miast są członkami kół i klubów finansowanych z pieniędzy publicznych.

Warto zauważyć, że rzeszowianie są bardzo pomocni – 38 proc. z nich deklaruje, że w ostatnim roku wykonało nieodpłatnie jakąś pracę lub świadczyło usługi dla osób spoza rodziny bądź na rzecz organizacji społecznej. To drugi najlepszy wynik w kraju (po Sopocie, w którym świadczenie takiej pracy zadeklarowało 51 proc. ankietowanych).

Dodatkowo, mieszkańcy Rzeszowa ufają innym ludziom (5. miejsce wśród analizowanych 66 miast) oraz policji – ufa jej 72 proc. mieszkańców.

Autorzy raportu „Europolis” przeanalizowali też wartość odliczonych darowizn, przekazanych dobrowolnie na organizacje pożytku publicznego przez podatników danego miasta. Rzeszowianie mogą pochwalić się 4. pozycją na liście 66 miast. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zdecydowanie najczęściej swoje pieniądze przekazują na cele kultu religijnego.

Rzeszów nieco słabiej wypadł w kategorii otwartości władz miasta na swoich obywateli (32 miejsce). Autorzy raportu podkreślają, że w Rzeszowie zdecydowanie za mało organizowanych jest konsultacji społecznych – zaledwie średnio dwa w ciągu roku.

Mniej więcej w połowie rankingu plasuje się Rzeszów jeśli chodzi o otwartość magistratu na inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców. Najlepiej Rzeszów wypadł pod względem wydatków miasta na budżet partycypacyjny, czyli obywatelski. W 2017 roku wysokość kwoty w RBO w proporcji do wydatków budżetowych miasta wyniosła 0,6 proc.

– To plasuje Rzeszów w pierwszej dziesiątce, ex aequo z Gorzowem Wielkopolskim, Toruniem, Wrocławiem, Grudziądzem i Skierniewicami – napisano w raporcie „Europolis 2018”.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama