Zdjęcie: Pixabay
Reklama

Z początkiem nowego roku rusza kolejna akcja, mająca na celu usunięcie azbestu i zawierających go materiałów z terenu miasta Rzeszowa. O dotację na ten cel zainteresowani będą mogli starać się już od 15 stycznia 2018 r.

Co trzeba zrobić, by uzyskać w tym roku dofinansowanie?

Wystarczy wypełnić stosowny wniosek, dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, punktach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.rzeszow.pl). Wypełniony druk należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa – Rynek 7, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu (w godzinach 07:30-15:30, w środę od 07:30–17:00). Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2018 r.

Dotacją w całości objęte zostaną koszty związane z każdym z etapów usuwania azbestowych elementów – od ich demontażu, przez przygotowanie i transport, po unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

Więcej informacji dotyczących z naboru wniosków można uzyskać pod nr tel. 17 875 41 83 i 17 875 41 86.

AM

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama