Fot. TVP Rzeszów, Ewa Szyfner (Rzeszów News), materiały prasowe. Na zdjęciu od lewej: prof. K. Widenka, prof. S. Czopek, M. Tułecki. Grafika: Maciej Brzana / Rzeszów News

Za zaangażowanie, pomysłowość, wytrwałość, otwartość i niestrudzoną walkę w dokonywaniu rzeczy wielkich – to zadecydowało, że w przyszłym roku do grona honorowych obywateli Rzeszowa dołączą prof. Kazimierz Widenka i prof. Sylwester Czopek. Zasłużonym mieszkańcem zostanie natomiast Mateusz Tułecki. 

We wtorek (18 grudnia) podczas przedostatniego w tym roku posiedzenia Rady Miasta Rzeszowa radni prawie jednogłośnie poparli dwie kandydatury zgłoszone do uzyskania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa i jedną dla Zasłużonego dla Miasta Rzeszowa. Nominowanym tytuły zostaną wręczone 19 stycznia w Filharmonii Podkrpackiej podczas corocznej uroczystości związanej ze świętowaniem kolejnej, tym razem już 665. rocznicy lokacji Rzeszowa. 

Prof. Widenka – „ojciec” rzeszowskiej kardiochirurgii  

Fot . TVP Rzeszów. Na zdjęciu prof. Kazimierz Widenka

Nowym honorowym obywatelem Rzeszowa zostanie prof. Kazimierz Widenka. W uchwale czytamy, że tytuł ten nadaje się „pasjonacie, zwolennikowi rozwoju chirurgii aorty oraz technik mało inwazyjnych, twórcy Rzeszowskiej Kliniki Kardiochirurgii, którą uczynił atrakcyjnym ośrodkiem medycznym i naukowym”. 

Prof. Widenka to wybitny kardiochirurg, ordynator Oddziału Kardiochirurgii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oraz twórca Kliniki Kardiochirurgii. Naukowiec z Rzeszowem związany jest od 2006 roku, od samego początku nadzorował powstanie wspomnianej Kliniki – od etapu koncepcji, poprzez projekt budowlany, realizację inwestycji aż po szkolenie personelu.

Spod skrzydeł prof. Widenki „wyszło” 9 specjalistów i trzech doktorów. Pod jego kierownictwem działająca obecnie 12 lat Klinika Kardiochirurgii stała się z nieznanego nikomu początkowo ośrodka prężnie działającą, będącą obecnie w czołówce kliniką, w której rocznie wykonuje się około 1000 zabiegów.

Dorobek prof. Widenki doceniono poprzez liczne nagrody. W 2002 roku wraz z prof. Stanisławem Wosiem otrzymał Nagrodę Naukową Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za publikacje podręcznika „Choroba niedokrwienna serca. Postęp w leczeniu chirurgicznym”. Za utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w KSW nr 2 prof. Widenka w 2011 roku otrzymał nagrodę od marszałka podkarpackiego, a rok później został laureatem pierwszej nagrody w konkursie Perły Medycyny.

W 2016 prof. Kazimierza Widenkę wyróżniono nagrodą Eskulap 2015 za szczególne osiągnięcia w dziedzinie medycyny, rok później otrzymał on złoty medal Polskiej Akademii Sukcesu za wybitny wkład w rozwój innowacyjnej kardiochirurgii w Polsce.

Prof. Czopek – niestrudzony archeolog 

Zdjęcie: Ewa Szyfner / Rzeszów News

Drugim nowym honorowym obywatelem Rzeszowa zostanie prof. dr hab. Sylwester Czopek, obecny rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tytuł ten, jak czytamy w uchwale, przyznaje się „współtwórcy Instytutu Archeologii UR, muzealnikowi, niestrudzonemu archeologowi, uznanej i cenionej osobowości w środowisku naukowym, odkrywcy kilkuset nowych stanowisk archeologicznych i badań wykopaliskowych”.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Prof. Czopek ukończył studia na Wydziale Humanistycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1981 roku. Osiem lat później zdobył tytuł doktora Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Doktorem habilitowanym został w 1997 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Z Rzeszowem prof. Czopek jest związany od 1981 roku. Zanim trafił do rzeszowskiej uczelni, rozpoczął pracę w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, gdzie w latach 1990-2008 był jego dyrektorem. Prof. Czopek jest współtwórcą  Instytutu Archeologii na UR. W przeszłości był jego dyrektorem, a także dziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego, prorektorem UR ds. nauki. Funkcję rektora UR pełni od 2015 roku.

Prof. Sylwester Czopek specjalizuje się w zagadnieniach archeologii powszechnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. W 2011 r. ówczesny prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Mateusz Tułecki – pasjonat nowych technologii 

Fot. Materiały prasowe

Zasłużonym dla miasta Rzeszowa zostanie z kolei Mateusz Tułecki, twórca znanej konferencji marketingowej InternetBeta, która od 2009 roku jest organizowana w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Tułecki swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla d Satus Venture i Agory, Burdy i Havas Media Group, czy Microsoftu. W 2010 roku uhonorowano go tytułem „Człowiek Roku Polskiego Internetu”  za wkład w rozwój branży internetowej.

Tytuł Zasłużonego dla Miasta Rzeszowa zdecydowano mu się przyznać ponieważ, jego „pasja poznawania możliwości nowych technologii jest tak zaraźliwa, że skupił wokół siebie ludzi z całej Polski, tworząc w Rzeszowie InternetBeta”. 

Obecnie Rzeszów ma 57 honorowych i 8 zasłużonych dla miasta Rzeszowa. 

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama