Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Rzeszowa. To nowe ciało zostało powołane przez Prezydenta Miasta  na podstawie uchwały Rady Rzeszowa. Ta uchwała z kolei opiera się na znowelizowanej ustawie o samorządzie gminnym. W skład Rady wchodzą: Elżbieta Gerke, Anna Gruba, Maria Kalita, Danuta Kamieniecka Przywara, Maciej Magnowski, Irena Marszałek, Felicja Kiszka, Tadeusz Oparowski, Jan Pająk, Jadwiga Stręk oraz Jolanta Ważna.

Na pierwszym spotkaniu wstępnie dyskutowano o planach działania Rady, ale przede wszystkim wybrano władze. Przewodniczącym Rady został Jan Pająk, jego zastępcą Elżbieta Gerke, a sekretarzem Maciej Magnowski. Ustawa dość lakonicznie opisuje zadania takiej Rady, stwierdza bowiem: „Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.”  Trochę więcej zawiera uchwalony przez Radę Miasta statut Rady Seniorów (fragment statutu niżej). Ale bez wątpienia  najwięcej będzie zależeć od samych jej członków. Bo pracy na pewno nie braknie. Następne spotkanie wyznaczono po wakacjach – na 16. września. Życzymy owocnej pracy.

Advertisement

Oto fragment statutu Rzeszowskiej Rady Seniorów.

Przedmiotem działań Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska seniorów oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie Rzeszowa poprzez:

  • współpracę z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań środowiska,
  • przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów,
  • wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów,
  • wspieranie procesów konsultacyjnych wzmacniających zaangażowanie obywatelskie seniorów,
  • wspieranie wszelkich form aktywności seniorów,
  • działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,
  • upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych,
    a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla seniorów.
Reklama