Roman Jakim został nowym przewodniczącym rzeszowskiej „Solidarności”. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Podczas sobotniego IX walnego zebrania delegatów „Solidarności” Regionu Rzeszowskiego, delegaci wybrali nowego przewodniczącego. Został nim szef „Solidarności” w WSK Rzeszow i radny Rzeszowa Roman Jakim.

Wybór nowego szefa „Solidarności” był konieczny ponieważ poprzedni przewodniczący Wojciech Buczak na początku grudnia został wicemarszałkiem województwa podkarpackiego.

W głosowaniu wzięło udział 169 osób, wszystkie oddane głosy były ważne. Na Romana Jakima zagłosowało 162 głosy. Był jedynym kandydatem na przewodniczącego. Do „Solidarności” w regionie rzeszowskim należy 13 tys. osób.

Jakim spodziewał się, że jego kandydatura zostanie zaakceptowana przez delegatów.

– Jestem przedstawicielem największej organizacji zakładowej w regionie i miałem prawo spodziewać się, że ten wybór nastąpi. Czuję na sobie jednak dużą odpowiedzialność za związek i wiem, że będzie trudno wejść mi w rolę szefa regionu po poprzednim przewodniczącym Wojciechu Buczaku – mówił Roman Jakim.

Jest przekonany, że przy zaangażowaniu współpracowników, z którymi wiąże nadzieje na pracę w prezydium, poradzi sobie na stanowisku.

– Zauważam, że ruch związkowy w Polsce jest jakby trochę w defensywie, stąd moje działania będą ukierunkowanie głównie na rozwój związków. Chcę zdecydowanie zwiększyć ilość spotkań z organizacjami zakładowymi z naszego regionu i przekonać członków, że warto rozmawiać również z tymi, którzy do nas nie należą. Nie ma innej alternatywy i pracownicy muszą to zrozumieć, że trzeba organizować się w związki zawodowe i w ten sposób walczyć o swoje uprawnienia – powiedział nowy przewodniczący „Solidarności”.

56-letni Roman Jakim w 1974 r. zaczął pracę w WSK PZL Rzeszów. W związku działa od 1980 r. Po 13 grudnia 1981 r. organizował pomoc dla represjonowanych i ich rodzin w czasie stanu wojennego. W latach 1982-1985 był rozpracowywany przez PRL-owskie służby w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Wiec”.

Od 2002 r. Jakim jest jest członkiem Komisji Krajowej „S”, a od 2005 r. przewodniczącym związku w WSK Rzeszów. W tym samym roku został wyróżniony honorową odznaką PCK III stopnia.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama