Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

– Nie możemy sobie pozwolić na dalsze, bezmyślne straty w miejskich zasobach zieleni. Inaczej miasto stanie się betonową pustynią z cherlawymi sadzonkami stojącymi w donicach – piszą Społeczni Strażnicy Drzew w liście otwartym do prezydenta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca.  

Poniżej publikujemy pełną treść listu otwartego adresowanego nie tylko do prezydenta Tadeusza Ferenca, ale również Rady Miasta Rzeszowa i wydziałów Urzędu Miasta w Rzeszowie. Śródtytuły pochodzą od redakcji. 

„Nie” dla takiego zarządzania zielenią 

Społeczni Strażnicy Drzew działający w ramach Fundacji Będzie Dziko, zaniepokojeni skalą decyzji zezwalających na wycinkę drzew w Rzeszowie za 2020 r. tj. 1 347 szt. (bez uwzględnienia wycinek w ramach inwestycji drogowych i na terenach osób fizycznych) oraz kolejnych, planowanych w najbliższym czasie, wyrażamy nasz sprzeciw wobec takiego sposobu zarządzania zielenią miejską wspólnie z popierającymi nas organizacjami oraz osobami.

Wnioskujemy o zmianę założeń w podejściu do istniejącego drzewostanu miasta Rzeszowa. Uważamy, że drzewo może być usunięte po rozpatrzeniu i wyczerpaniu wszystkich innych możliwości, czyli w ostateczności, którą można określić złem koniecznym. To drzewa i zieleń mają stać się najważniejsze, inaczej w ciągu najbliższych lat zniknie większość dużych drzew, a miasto stanie się betonową pustynią z cherlawymi sadzonkami stojącymi w donicach. Bez dużych powierzchni z wysoką zielenią zdrowie i życie mieszkańców naszego miasta będzie poważnie zagrożone.

Nie od dziś wiadomo, że najważniejszym czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na jakość życia w mieście, jest funkcja klimatyczna zieleni. Składa się na nią kilka równie ważnych podfunkcji, które w sumie przekładają się na zdrowie i dobrostan człowieka. Zieleń chroni ludzi od różnych zanieczyszczeń w powietrzu, a obecność drzew w otoczeniu ulic może obniżyć zanieczyszczenia pyłowe nawet o 60%. Procesy biologiczne, które w nich zachodzą m.in. fotosynteza przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Oprócz dwutlenku węgla rośliny pochłaniają także inne toksyczne gazy, takie jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon czy tlenek węgla.  

Oprócz tego, tereny biologicznie czynnie pełnią inne podstawowe funkcje: biologiczną, hydrologiczną, oraz społeczną (korzystny wpływ na psychikę, stan zadowolenia), estetyczną, akustyczną, ochronną.

Zadbać o przyszłe pokolenia 

Odpowiedzialnie i poważnie traktujemy aktualny kryzys klimatyczny i katastroficzne prognozy naukowców co do zagrożeń ekologicznych. Nie możemy sobie pozwolić na dalsze, bezmyślne straty w miejskich zasobach zieleni, wynika to z dbałości o przyszłe pokolenia, które będą żyć w naszym mieście.

Aby osiągnąć lepsze standardy w ochronie istniejącego drzewostanu, wnioskujemy o:

– powołanie zespołu do spraw drzew, w którym znajdą się przedstawiciele zarówno Urzędu Miasta, jak i mieszkańców, a także organizacji ekologicznych,

– wyposażenie Zarządu Zieleni Miejskiej i Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Rzeszowie, w sprzęt i technologie badawcze oparte o najnowszą wiedzę i najlepsze przykłady z innych miast (np. przesadzarka do drzew i przeszkolony zespół),

– przygotowanie i uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie będą uwzględnione tereny przeznaczone pod zieleń wysoką (parki, skwery, zagajniki miejskie, itp.),

– zwiększenie środków na nasadzenia nowych drzew.

By żyło się lepiej 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Wierzymy, że jest możliwe w tej kwestii porozumienie, które wyeliminuje ewentualne konflikty w przyszłości. Wiemy, że niekiedy wycięcia drzew nie da się uniknąć, ale w wielu przypadkach można znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Kilkudziesięcioletnie drzewa są zbyt cenne, aby je usuwać nie zadając sobie trudu poszukania innego rozwiązania. Takie rozwiązanie udało się znaleźć w przypadku dębu przy ul. Fredry, drzew na Placu Wolności, czy rewitalizowanych podwórek na osiedlu Gen. Andersa. Traktujemy to jako oznaki dobrych relacji i chęci współpracy w sprawach ważnych dla mieszkańców i dla środowiska.

Wszystkim nam zależy, aby w naszym mieście żyło się lepiej.

Z pozdrowieniami dla Pana Prezydenta, radnych miejskich i pracowników Urzędu Miasta

Sygnatariusze:

Społeczni Strażnicy Drzew

Fundacja Będzie Dziko

Stacja Rzeszów Dziki                                

Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa                               

Stowarzyszenie Czysty i Zdrowy Rzeszów                       

Stowarzyszenie Ekoskop                                                     

Większość członków Harcerskiego Klubu Ekologicznego        

Zielone Osiedle Grabskiego

Elżbieta Niedzielska (Stow. Spacerowa)

Piotr Tabor (Stow. Stop Wieżowcom)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama