Zdjęcie: Materiały prasowe WSPiA

Natalia Śliwa oraz Agata Lizak z WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej to jedyne na Podkarpaciu studentki „prawa”, które otrzymały stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znalazły się także w gronie 700 najlepszych studentów w Polsce. 

Natalia Śliwa jest studentką V roku „prawa”. Agata Lizak jest na IV roku „prawa” w WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W nagrodę za swoje osiągnięcia naukowe otrzymają stypendium w wysokości 15 tys. zł.

Stypendia MNiSW przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są m.in. publikacje w czasopismach naukowych, udział w projektach badawczych, referaty wygłoszone na konferencjach naukowych oraz nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

W tym roku stypendium MNiSW otrzymało 700 studentów, na prawie 1 mln 400 tys. studiujących w Polsce. – Bardzo ucieszyła mnie wiadomość o przyznaniu tak ważnego stypendium naszym studentkom prawa. Te nagrody to efekt systematycznej, solidnej i ponadprzeciętnej pracy studentek – mówi prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA.

 – Dla nas to ogromne wyróżnienie i docenienie naszej pracy – mówią z satysfakcją Natalia Śliwa i Agata Lizak, nagrodzone studentki prawa

– Na takie wyróżnienie pracuje się latami. To nie jest tak, że wszystko osiągnęłyśmy w jeden rok. Stypendium MNiSW to także motywacja do dalszej, intensywnej pracy naukowej i przygotowywania się do pracy zawodowej. Jest też czynnik finansowy. Jednak nie jest on aż tak ważny. Najistotniejsze jest docenienie naszych starań i pracy – tłumaczą Natalia Śliwa i Agata Lizak.

Z sukcesu studentek WSPiA zadowolony jest również prof. Czesław Kłak, dziekan-dyrektor Kolegium Prawa w WSPiA. – Takie ważne wyróżnienie cieszy mnie, tym bardziej, że są to jedyne studentki kierunku „prawo” w regionie, które otrzymały stypendium MNiSW – podkreśla prof. Kłak.

W ostatnim roku studentki odniosły wiele sukcesów naukowych, brały udział w licznych konferencjach naukowych, wygłaszając referaty prezentujące ich zainteresowania i dociekania naukowe.

– Już obecnie laureatki należą do elity intelektualnej młodego pokolenia prawników, a stypendium MNiSW z pewnością zmobilizuje je do dalszej pracy naukowej. To także przykład dla innych studentów, który pokazuje, że warto się dobrze uczyć – uważa prof. Kłak.

WSPiA kształci prawników od 2007 r.

Zdjęcie: Materiały prasowe WSPiA
Zdjęcie: Materiały prasowe WSPiA

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama