Sukcesy rzeszowskich naukowców. Wyróżnienie „Teraz Polska” i nagroda ministra

Paweł Kocańda, doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego, zdobył wyróżnienie w X edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską o tematyce promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. Natomiast dr Joannie Nizioł z Politechniki Rzeszowskiej udało wywalczyć się nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą.

Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Dlatego też w tym roku nadesłane prace magisterskie musiały być poświęcone zagadnieniom istotnym z punktu widzenia potrzeby rozwoju gospodarczego Polski.

Rzeszowski doktorant, Paweł Kocńda, do konkursu zgłosił swoją pracę magisterską zatytułowaną: „Rezerwaty archeologiczno-architektoniczne jako muzea prezentujące relikty architektury in situ na wybranych przykładach z terenu Podkarpacia”, którą napisał pod kierunkiem prof. Tadeusza Zycha.

– W swojej pracy magisterskiej opisałem podstawowe sposoby prezentacji i promocji m.in. Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie i Jarosławiu, zamku Kamienic znajdującego się w Odrzykoniu czy reliktów zamku w Przemyślu. Dzięki temu pokazałem, że Podkarpacie nie ma się czego wstydzić, wręcz przeciwnie – mówi Paweł Kocńda.

Rzeszowski młody naukowiec o konkursie dowiedział się przypadkiem. – Na jakąkolwiek nagrodę nie liczyłem, ale cieszę się ogromnie z tego wywróżenia. Mam dodatkowe potwierdzenie, że moja praca magisterska jest dobra, rozwojowa – mówi Kocńda.

Autor wyróżnionej pracy pochodzi z Krośnicy. Jego zainteresowania naukowe od początku studiów oscylowały wokół archeologii, historii oraz dziedzictwa  kulturowego. Paweł Kocańda studiował archeologię oraz muzeologię. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską  na temat średniowiecznej architektury obronnej.

Celem jego pracy jest analiza sposobów prezentacji reliktów archeologiczno-architektonicznych w miejscu odkrycia, na przykładzie wybranych obiektów i placówek muzealnych na Podkarpaciu.

Młody naukowiec swoje pasje rozwija również jako członek komisji ds. renowacji miasta Biecz oraz w Polskim Towarzystwie Historycznym oddział w Nowym Targu.

W tegorocznej edycji konkursu „Teraz Polska Promocja” udział wzięło blisko 70 studentów z całej Polski, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 11 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości ok. 50 tys. zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Gala Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” odbyła się 8 grudnia w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagroda od ministra

Dzień później (9 grudnia) również w Warszawie wręczono w muzeum POLIN nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jedną z laureatek tej nagrody została dr Joanna Nizioł, która pracuje w Zakładzie Polimerów i Biopolimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, gdzie również uzyskała tytuł doktora.

W jej rozprawie, napisanej pod kierunkiem prof. Tomasza Rumana, zostały opublikowane wyniki badań dotyczących borowych pochodnych i analogów nukleozydów oraz nukleotydów i metod ich analizy. Wokół tej tematyki koncentrują się zainteresowania naukowe chemiczki  – autorki 12 artykułów naukowych i uczestniczki 4 międzynarodowych konferencji naukowych, m.in. w USA, Chinach oraz Grecji.

Po uzyskaniu stopnia doktora Joanna Nizioł odbyła trzymiesięczny staż naukowy w USA, w zespole prof. Jana Sunnera w zakresie obrazowania MS z wykorzystaniem metody LASCA oraz profilowania metabolomicznego materiału biologicznego.

Laureatka ministerialnej nagrody swoje pierwsze kroki naukowe stawiała w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończyła studia chemiczne.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Kandydatów do nagród zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

W tym roku wyróżniono 49 naukowców, w tym również prof.  Czesława Puchalskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, któremu przyznano nagrodę za osiągnięcia organizacyjne.

joanna.goscinska@rzeszow-news.pl

Reklama