Zdjęcie: Uniwersytet Rzeszowski

Władze Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęły decyzję: nauka zdalna do końca listopada. Są jednak od tej zasady wyjątki.

Prof. Sylwester Czopek, rektor UR, przedłużył zdalne nauczanie na uczelni do 29 listopada (miało obowiązywać do 15 listopada). E-nauka nie dotyczy studentów takich kierunków jak: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia i ratownictwo medyczne. Na tych sześciu kierunkach zajęcia praktyczne wciąż będą odbywać się stacjonarnie.

Ze zdalnego nauczania, na wniosek nauczyciela akademickiego, mogą także zrezygnować także studenci studiów inżynierskich, którzy w tym semestrze kończą 3,5-letnie studia. Stacjonarne, za zgodą dziekana kolegium, mogą się wówczas na uczelni odbywać konsultacje i badania naukowe niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej.

Jeśli zaś chodzi o praktyki zawodowe, te mogą wciąż odbywać się tak jak dotychczas, pod warunkiem, że dana firma to wciąż umożliwia. Jeśli zaś chodzi o doktorantów, ci bez wyjątku do 29 listopada kształcą się tylko zdalnie.

Do końca listopada będzie zamknięta także uniwersytecka biblioteka. Dostęp do zbiorów bibliotecznych (w formie skanów) jest możliwy po złożeniu zamówienia na formularzu online, który jest umieszczony na stronie biblioteki.

Na uczelni będą wciąż dostępni pracownicy administracyjni. Pracują oni jednak w trybie rotacyjnym.

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl 

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama