WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa rozpoczęła 28. rok akademicki [FOTO]

Reklama

Blisko 4500 studentów, w tym prawie 1500 nowych, rozpoczęło w roku akademickim 2022/2023 naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. W sobotę, 8 października, odbyła się uroczysta inauguracja.

 

Zdjęcia: materiały WSPiA

W uroczystości uczestniczyło blisko 400 osób – nowych studentów, pracowników uczelni oraz zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczął prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA. Na wstępnie zaznaczył, że nowy rok akademicki będzie w zupełnie nowej atmosferze.

– Z jednej strony, jesteśmy po okresie pandemii, będziemy musieli się zmierzyć z jej negatywnymi skutkami. Z drugiej strony, rozpoczynamy rok akademicki w warunkach trudnych ekonomicznie – mówił prof. Jerzy Posłuszny.  

Przełomowy czas dla WSPiA    

Rok 2022/2023 ma być przełomowy w historii WSPiA, uczelnia ma zakończyć wdrażanie całkowicie nowego systemu nauczania: pięciościeżkowy System Kształcenia Praktycznego, Edukator, SBS, Mix Edukacyjny, Bon Edukacji Dodatkowej, triada dydaktyczna. 

Rektor Posłuszny dodał, że WSPiA jest jedną z nielicznych uczelni niepublicznych, które dobrowolnie poddały się ewaluacji, czyli oceny działalności naukowej. Otrzymała kategorię B+, która uprawnia WSPiA do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

– Wiele środowisk uważa, że konstrukcja ewaluacji jest nieobiektywna. Mija już rok nowego okresu ewaluacji, a nadal nie wiemy, jakie będą jej zasady. Zwracamy się do właściwych osób, aby jak najszybciej te zasady opracowano i zaczęły obowiązywać – apelował rektor

Podsumowując ostatni rok akademicki, prof. Posłuszny szczególnie zwrócił uwagę na zaangażowanie studentów oraz pracowników WSPiA w pomoc Ukrainie. Uczelnia powołała Podkarpackie Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy i Centrum Wolontariatu PCK . 

– Organizowaliśmy bezpłatne kursy i szkolenia dla obywateli Ukrainy, wdrożyliśmy pakiet pomocowy dla studentów, a studenci zorganizowali zbiórkę darów dla Ukrainy oraz dla naszego studenta Igora – mówił rektor WSPiA. 

Obecnie uczelnia wdraża warty ponad 900 tys. zł projekt, który pozwoli jej dostosować programy studiów do potrzeb studentów z Ukrainy.

Najlepsi absolwenci  

Podczas immatrykulacji ślubowanie złożyli studenci rozpoczynających studia I i II stopnia na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia i zarządzanie oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo.

Ogłoszono listę najlepszych absolwentów. Nagrodę im. Prof. Marcina Jełowickiego dla absolwenta administracji otrzymała Małgorzata Hebda, bezpieczeństwa wewnętrznego –  Wioletta Wąsacz, prawa – Ksenia Talowska, zarządzania – Joanna Ostrowska.

Wręczono również odznaczenia przyznane przez prezydenta RP i ministra edukacji i nauki.  

W tym roku podczas inauguracji roku akademickiego Karolina Herda, Rzecznik Praw Studenta WSPiA, zachęcała nowych studentów do różnej aktywności studenckiej. – To wasz czas. Studiowanie wymaga determinacji, cierpliwości i odwagi – mówiła Herda. 

– Potraktujcie ten etap swojego życia jako lekcję, która pomoże wam łatwiej kierować swoim losem i osiągać najlepsze wyniki. Pogłębiajcie swoją wiedzę, rozwijajcie zainteresowania i pasje – apelowała do studentów Karolina Herda.  

Wojna dwóch światów

Wykład inauguracyjny wygłosił wykładowca WSPiA prof. dr Petro Steciuk, sędzia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w stanie spoczynku. Tematem jego wystąpienia była „Konstytucja i konstytucjonalizm w warunkach wojny: z doświadczeń ukraińskich”.

Prof. Steciuk zaznaczył m.in. że „konstytucje narodowe” przyjmowano w czasie wojny lub bezpośrednio po nadejściu pokoju. Ich obowiązywanie zostało potwierdzane jednak dopiero w czasie pokoju. Nikt nie uchwalał konstytucji na czas wojny.

– Dziś w Ukrainie mamy do czynienia z sytuacją diametralnie przeciwną  – mówił prof. Steciuk. Podkreślał, że konstytucja uchwalona w czasie pokoju musi funkcjonować w czasie wojny, okrutnej, „dzikiej wojny”, która toczy się na Ukrainie. 

– I niesie ze sobą straszliwe zniszczenia – zaznaczał prof. Steciuk.

W czasie trwającej już ponad pół roku wojny niektóre z kategorii zapisanych w Konstytucji Ukrainy („wolność człowieka”, „godność ludzka”, „równość”, „demokracja”, „integralność terytorialna państwa”, „nienaruszalność jego granic”) – nabrały realnej wartości.

– Za które Ukraińcy dziś oddają nie tylko swój majątek, pieniądze, czas osobisty, ale także własne zdrowie i niestety, czasami najcenniejszą rzecz, jaką mają – swoje życie – mówił prof. Petro Steciuk. Wojnę na Ukrainie nazwał „wojną demokracji i totalitaryzmu”. 

Na zakończenie uroczystej inauguracji prof. Jerzy Posłuszny ogłosił „Rok akademicki 2022/2023 za otwarty – quod felix, faustum fortunatumque sit”.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama