Zdjęcie: Bogusław Ryzner / Jaroslaw.pl
Reklama

Po raz dziewiąty zostanie wręczona nagroda im. Ks. Stanisława Musiała, przyznawana osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. Tym razem trafi ona do rąk prof. Wacława Wierzbieńca z Uniwersytetu Rzeszowskiego za działalność społeczną i Belli Szwarcman-Czarnoty za działalność artystyczną.

Nagrodę ks. Stanisława Musiała ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jej fundatorami są rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydent Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Wyboru laureatów dokonuje kapituła, której przewodniczy rektor UJ. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: za twórczość oraz za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

Kapituła konkursowa za rok 2016 postanowiła przyznać nagrodę prof. Wacławowi Wierzbieńcowi – historykowi, wykładowcy Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorowi licznych książek i artykułów dotyczących historii i kultury Żydów w XIX i XX w.

– Prof. Wierzbieniec swoje zainteresowania naukowe łączy z ogromnym zaangażowaniem w promowanie dobrych relacji polsko-żydowskich. Zainicjowane przez niego w Rzeszowie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu są już teraz organizowane w 23. miejscowościach na Podkarpaciu – wyjaśnia Jakub Drath z Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”

– Prof. Wierzbieniec był też współorganizatorem licznych wydarzeń upamiętniających dziedzictwo żydowskie na Podkarpaciu. Jego działania dały impuls, dzięki któremu wiele nowych osób angażuje się w działalność na rzecz spraw polsko-żydowskich – dodaje.

Druga laureatką tegorocznej nagrody jest Bella Szwarcman-Czarnota – pisarka, tłumaczka i publicystka. W swoim dorobku ma imponującą liczbę tłumaczeń, dzięki którym polscy czytelnicy mogli zapoznać się z twórczością żydowskich autorów. To m.in. wspomnienia Jechiela Rajchmana „Ocalałem z Treblinki”, „Rabin bez głowy i inne opowieści z Chełma” Menachema Kipnisa czy „Żydowskie bajki z Czerniowców” Eliezera Sztejnbarga.

Własna twórczość Belli Szwarcman-Czarnoty koncentruje się wokół tematyki dotyczącej kobiet w judaizmie, stanowiąc istotny głos wobec dominującej, „męskiej” interpretacji Tory. Jedna z książek poświęconych tej tematyce, „Księga kobiet – kobiety Księgi”.

Do Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała za 2016 rok w kategorii za twórczość byli nominowani także Adam Bartosz i Jan Grosfeld. Za działalność społeczną nominację otrzymały natomiast Agnieszka Cahn i Bente Kahan.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 3 marca w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień wcześniej o godz. 18:00 w kościele p.w. św. Barbary w Krakowie zostanie odprawiona msza w intencji śp. ks. Stanisława Musiała.

Patron nagrody był wytrwałym rzecznikiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, konsekwentnie krytykował wszelkie przejawy antysemityzmu i ksenofobii. Od 1981 roku był redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, a w latach 1990-1991 zastępcą redaktora naczelnego.

Publikował także m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Wprost”, „Polin”, Midraszu” i „Życiu Duchowym”. Był autorem ważnej książki piętnującej grzech antysemityzmu pt. „Czarne jest czarne” oraz laureatem Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Po jego śmierci, z inicjatywy krakowskiej społeczności żydowskiej, na cmentarzu żydowskim w Krakowie przy ul. Miodowej odsłonięto tablicę poświęconą jego pamięci.

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: