Zdjęcie: Michał Święcicki / Uniwersytet Rzeszowski

14 maja Uniwersytet Rzeszowski rozpoczyna elektroniczną rejestrację kandydatów na studia. Czeka na nich ponad 5,5 tysiąca miejsc. 

Uniwersytet Rzeszowski to największa uczelnia w południowo-wschodniej Polsce. Obecnie studiuje w niej ponad 15,5 tysiąca studentów. Na kandydatów, którzy chcą podjąć studia w UR w roku akademickim 2018/2019, czeka ponad 5500 miejsc na ponad 50 kierunkach. 

Jako pierwsze rekrutację rozpoczynają Wydziały: Biologiczno-Rolniczy, Matematyczno-Przyrodniczy, Muzyki, Prawa i Administracji, Sztuki, Wychowania Fizycznego 
i Biotechnologii. Rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym rozpoczyna się 14 maja. 

W kolejnych terminach – od 1-11 czerwca – rekrutację rozpoczynają pozostałe Wydziały UR. – Wyniki kwalifikacji będą znane od połowy do końca lipca – poinformował dr Maciej Ulita, rzecznik UR. Proces rekrutacji w pierwszej turze zakończy się 31 lipca. 

Uczelnia przypomina, że w niektórych przypadkach, poza wynikami matur, wymagane są dodatkowe dokumenty lub udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Na poszczególnych kierunkach na Wydziale Filologicznym prowadzona jest dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna.

Na Wydziale Medycznym wszystkich aplikujących z tzw. starą maturą obowiązuje egzamin pisemny, a dla kandydatów do studiowania w języku angielskim – rozmowa kwalifikacyjna. Od 2 lipca dodatkowa weryfikacja kandydatów rozpocznie się na Wydziale Sztuki a od 16 lipca swoje kwalifikacje będą musieli zaprezentować kandydaci na Wydział Muzyki.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą również prowadzone na Wydziale Prawa 
i Administracji.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami proces rekrutacyjny wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. W roku akademickim 2018/2019 wynosi ona 140 zł w przypadku kierunków, na których obowiązuje sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz 85 zł w przypadku pozostałych kierunków.

Informacje o kierunkach i rekrutacji można znaleźć na stronie ur.edu.pl lub za pośrednictwem Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. System rejestracji elektronicznej jest dostępny pod adresem rekrutacja.ur.edu.pl

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama