Kolejna rzeszowska uczelnia ma za sobą uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015. W poniedziałek odbyło się na Uniwersytecie Rzeszowskim. Za rok będą uruchomione dwa nowe kierunki.

[Not a valid template]

 

W piątek rok akademicki zainaugurowała Politechnika Rzeszowska, dzisiaj (6 października) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski. – Przed nami dużo pracy – mówił prof. Aleksander Bobko, rektor UR.

Prof. Bobko podkreślał, że w roku 2014/2015 Uniwersytet Rzeszowski będzie koncentrował się na rozwoju centrów badawczych na bazie już zakończonych inwestycji, profilowanie ich na rozwój biologii, biotechnologii, biofizyki, nanofizyki ze szczególnym podkreśleniem szeroko rozumianych nauk medycznych.

Rektor wspomniał o dalszej rozbudowie centrów medycznych i nowym przedsięwzięciu wpisanym na listę kluczowych projektów województwa podkarpackiego. To. „Innowacyjne centrum rozwoju technologii medycznych”. – Inwestycja byłaby dopełnieniem procesu tworzenia centrów i wiązałaby się z powołaniem collegium medicum z prawdziwego zdarzenia – tłumczył prof. Aleksander Bobko.

Kolejnym krokiem uczelni są dalsze przygotowania kierunku lekarskiego, który będzie uruchomiony za rok. Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego zależy też na tym, by UR umacniał się, jako całość.

– Mówimy tu o kultywowaniu tradycji humanistycznych, nauk społecznych, artystycznych. W dzisiejszych czasach musimy poszukiwać nowej tożsamości uniwersytetu oraz jego roli w kształceniu studentów, z uwzględnieniem kompetencji zawodowych ukierunkowanych na rynek pracy. Uniwersytet powinien też pełnić funkcję wychowawczą, brać odpowiedzialność za kształtowanie ludzi, uwrażliwiać ich na wartości – mówił prof. Bobko.

Rektor, jak co roku, życzył kadrze naukowej dobrego roku pracy. Studentów zapewniał, że uczelnia jest dla nich. – A wy jesteście jej nadzieją, potrzebujemy waszego entuzjazmu, krytycyzmu myślenia, poczucia wolności – podkreślał rektor UR.

W tym roku na Uniwersytecie naukę rozpoczęło ponad 7 tys. nowych studentów. O przyjęcie na studia starało się ponad 12,7 osób.

Na uczelni na 45 kierunkach studiuje 20 tys. osób. W tym roku największym zainteresowaniem cieszyła się filologia angielska. Na jedno miejsce starały się 6,37 osoby, niewiele mniej (6,2) na pielęgniarstwo. Sporo osób zainteresowanych było też studiowaniem fizjoterapii (4,68), dietetyki (4,19) i elektroradiologii (4,08).

Uniwersytet Rzeszowski uruchomił nowe kierunki: sztuki wizualne (stary kierunek, który przeszedł odświeżenie), muzeologia I i II stopień, administracja II stopień. W przyszłym roku, oprócz kierunku lekarskiego, będzie też dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego wręczono pracownikom uczelni medale Komisji Edukacji Narodowej. Nagrodzono także osoby zaangażowane w tworzenie kierunku lekarskiego i nadanie uprawnień UR do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „filozofia”

Najlepszym absolwentem UR w 2014 r. została Michalina Czarnota, która skończyła fizjoterapię. Michalina była przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii, jest autorką licznych artykułów naukowych oraz współautorką monografii. Brała udział w konferencjach naukowych, na których przedstawiała wyniki badań naukowych.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama