Wizualizacja: Bartosz Andres
Reklama

Centrum Sztuki Współczesnej, w którym młodzi, lokalni artyści będą współpracować z doświadczonymi, zasłużonymi oraz wymieniać się swoim doświadczeniem na arenie międzynarodowej, powstanie nie tylko w Rzeszowie, ale także w Trzebownisku, Boguchwale i Tyczynie.

Centrum Sztuki Współczesnej, które ma powstać w budynku przy ul. Reformackiej, razem z parkiem im. Solidarności przy ul. Dąbrowskiego ma być miejscem, w którym będzie tętniło życie artystyczne stolicy Podkarpacia.

– CSW ma pełnić funkcję wystawienniczą, warsztatową, koncertową. Ma odpowiadać na potrzeby organizowania zajęć dla dzieci i młodzieży oraz wymiany międzypokoleniowej i międzynarodowej między artystami – mówi Aneta Radaczyńska, dyrektor wydziału kultury, sportu i turystyki Urzędu Miasta w Rzeszowie.

Wydział kultury, sportu i turystyki nastawiony jest na dyskusję z udziałem środowiska artystycznego, po to, by CSW jak najlepiej odpowiadało sztuce w różnych dziedzinach i jej wykonawcom.

Do tej pory omawiane były założenia koncepcyjne dotyczące budowy Centrum Sztuki Współczesnej. Wydział kultury i sportu w Rzeszowie proponował projekt Bartosza Andresa, niegdysiejszego studenta Politechniki Rzeszowskiej, który wykonał na zaliczenie wizualizacje CSW.

Budynek zakładał elementy domu kultury, pracownie fotograficzne, sale kameralne na 200-400 miejsc i sale wystawowe. Jednak student zapomniał uwzględnić w projekcie pomieszczenia sanitarne i funkcjonalne takie jak szatnie, pracownie lub  bufet. Obecnie projekt studenta PRz został przekształcony, by uwzględnić takie pomieszczenia.

Został też przygotowany wniosek do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego we współpracy z gminami takimi jak Trzebownisko, Boguchwała i Tyczyn. W ramach tej współpracy ma powstać sieć podobnych CSW w każdej z tych miejscowości.

W Rzeszowie finalizuje się też uzgodnienia związane z nabyciem przez miasto praw własnościowych do nieruchomości z zabytkowym murem i magazynem, które do tej pory należały do Agencji Mienia Wojskowego. Rada Miasta Rzeszowa jeszcze w październiku wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny na rzecz miasta.

Inwestycję szacuje się na prawie 17 mln zł.

SABINA LEWICKA

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama
UDOSTĘPNIJ

NAPISZ KOMENTARZ: