Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News
Reklama

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, jakie dokumenty trzeba złożyć, aby uczniowie rzeszowskich szkół mogli za darmo korzystać z miejskich autobusów. 

Trzeba mieć ważną legitymację szkolną 2021/2022, do wniosku należy dołączyć kopię pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie.

Alternatywnie można dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdza rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT. 

Można przedstawić Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego za poprzedni rok kalendarzowy wraz z adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną. 

UPO powinien potwierdzać adres zamieszkania na terenie Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Z dokumentami należy się zgłosić do jednego z Punktów Obsługi Podróżnego przy ulicach: Lisa Kuli 20, Grottgera 22, Targowa 1, Krakowska 20 (Galeria Nowy Świat), Rejtana 65 (C.H. Plaza), Towarnickiego 7 (Dworzec Lokalny).

Aby korzystać z darmowej komunikacji, należy mieć Rzeszowską Kartę Miejską. Wniosek o jej wydanie jest na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w POP-ach. Za osobę, która nie ukończyła 16. roku życia, wniosek składa i RKM odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

– wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);

– aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm), podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;

– ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP-ie można za darmo wyrobić sobie zdjęcie podczas składania wniosku. Jeżeli ktoś składa wniosek przez internet, e-kartę może odebrać w dowolnym POP-ie. Od września uprawnienia do darmowej jazdy autobusami będzie można przedłużyć w kasowniku

Z darmowej komunikacji w Rzeszowie mogą korzystać dzieci i młodzież od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama