Reklama

Kolejny krok do uruchomienia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dwa szpitale wojewódzkie zostały przekształcone w szpitale kliniczne.

W poniedziałek (30 marca) na zmiany w statucie Szpitala Wojewódzkiego nr 2 i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego zgodzili się radni sejmiku podkarpackiego. Obie placówki mają w tej chwili statut szpitali klinicznych.

– One otwierają drogę, możliwość ogłaszania przez uczelnię konkursów w zakresie powoływania kierowników klinik. A szpital zobowiązuje się, że sukcesywnie, jeżeli te konkursy będą rozstrzygane, będzie zatrudniał osoby, które mają kwalifikacje i medyczne i dorobek naukowy, czyli samodzielnych pracowników naukowych na stanowiska kierowników klinik – mówi Janusz Solarz, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie

Prof. Sławomir Snela, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. powołania kierunku lekarskiego, mówi, że już kilka osób jest po konkursie.

– Jest spore zainteresowanie pracą w Rzeszowie, zwłaszcza przez wielu młodych doktorów habilitowanych, którzy chcieliby poprowadzić kliniki. Uzgadniamy to indywidualnie w miarę rozwoju potrzeb rozwoju uniwersytetu – deklaruje prof. Sławomir Snela.

W pierwszym naborze, który rozpocznie się w 2015 r., na kierunek lekarski na UR zostanie przyjętych 120 osób. Na potrzeby kierunku w sąsiedztwie Biblioteki UR za 91 mln zł powstaje Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych. W nowym budynku przy ul. Litawora będzie 17 specjalistycznych laboratoriów, m.in. biologii molekularnej, patofizjologii narządu ruchu czy procesów metabolicznych. Tylko na aparaturę badawczą trzeba wydać 25 mln zł.

W sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego nr 2 u zbiegu ulic Zenitowej i Leszka Czarnego będzie Zakład Nauk o Człowieku. Inwestycja kosztuje 23 mln zł. Zakład będzie bazą dydaktyczno-badawczą, tzw. „prosektorium”. Uruchomione zostaną w nim cztery jednostki: Anatomii Prawidłowej Człowieka, Histologii z Embriologią, Anatomii Patologicznej Człowieka oraz Medycyny Sądowej.

Budowa zakładu ma się zakończyć w czerwcu br.

redakcja@rzeszow-news.pl

 

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: