Reklama

Premier Beata Szydło wręczyła nominacje nowym wojewodom. Podkarpackim została Ewa Leniart, dotychczasowa dyrektor rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

39-letnia Ewa Leniart jest jedną z dwóch kobiet, które objęły stanowisko wojewody. Wojewodą świętokrzyskim została Agata Wojtyszek. Beata Szydło nominacje na wojewodów wręczyła 16 osobom.

Leniart na stanowisku wojewody podkarpackiego zastąpiła Małgorzatę Chomycz-Śmigielską (PO). Ewa Leniart pracowała już w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w okresie rządów PiS w latach 2005-2007. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. była koordynatorem, a potem dyrektorem gabinety wojewody podkarpackiego Ewy Draus.

Od stycznia 2006 r. Leniart jest asystentem w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii prawa polskiego i historii powszechnej prawa.

Ewa Leniart od kilku lat jest dyrektorką rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 2002-2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w IPN.

Leniart w latach 1995–2000 studiowała na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa.

W lutym 2014 r. Ewa Leniart uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy „Usiłowanie usunięcia organów władzy państwowej i usiłowanie zmiany ustroju państwa w drodze przemocy w orzecznictwie Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie w latach 1946–1955″.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: