Reklama

Komisja weryfikująca propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego zakończyła podstawową część swojej pracy i ustaliła listę zadań przeznaczonych do głosowania. Jest ich 102 i zostały opublikowane w piątek, 3. stycznia wieczorem. Teraz mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy na kartach do głosowania, które są dostępne w punktach obsługi mieszkańców oraz w internecie. Karta do głosowania liczy 5 stron, ale dla ważności głosu wystarczy wydrukować i wypełnić tylko pierwszą. Na pozostałych jest lista wszystkich zadań – identyczna w każdym przypadku, wiec nie ma sensu jej powielać. Wypełnioną i podpisaną kartę można po zeskanowaniu przesłać internetem na adres rbo@erzeszow.pl, albo dostarczyć do urzędu pocztą lub osobiście. Każdy może głosować tylko raz i musi to zrobić do 15. stycznia.

84 zadania zostały odrzucone i to jest zdecydowanie za dużo. Przy tym nie tyle jest to wina komisji, co kryteriów, którą ją obowiązywały. Wydaje się że w przyszłym roku trzeba je będzie trochę inaczej zdefiniować, a oprócz tego precyzyjniej wyjaśnić mieszkańcom, jakie zadania w świetle tych kryteriów nie będą mogły być zakwalifikowane.

Z pozostałych 11 zadań, 3 zostały wycofane (jak się można domyślać, aby stworzyć większe szanse innym zadaniom zgłoszonym z tego samego osiedla), a reszta to były powtórki.

Prace i poprawki trwały do późnego popołudnia ostatniego dnia i nie obeszło się bez trudnych decyzji. Już dzisiaj widzę, że mogliśmy to zrobić lepiej, ale w tym czasie i w tym trybie pewnie to nie było możliwe. Podczas tych prac dostrzegliśmy brak pewnych unormowań w regulaminie, precyzujących jak traktować niektóre rodzaje złożonych propozycji; pojawiły się  wątpliwości, czy ustanowione przez Radę ramy zostały do końca dobrze wymyślone; są również ważne wnioski co do trybu pracy samej komisji i harmonogramu  procesu przygotowywania BO. W każdym razie, w nieodległym czasie zbierzemy się ponownie dla podsumowania tej części naszych prac i spróbujemy sformułować wnioski na przyszłość. Jeden był oczywisty od początku: prace nad budżetem obywatelskim na rok 2015 muszą się rozpocząć jeszcze w pierwszej połowie 2014 roku.

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.