Zdjęcie: Pixabay
Reklama

Na Podkarpaciu wreszcie będzie można zdobyć szlify profesjonalnego tłumacza władającego nie jednym, a dwoma językami obcymi. Od października br. Uniwersytet Rzeszowski uruchamia nowy kierunek – lingwistykę stosowaną.

Maciej Ulita, rzecznik UR, poinformował, że uruchomienie lingwistyki stosowanej na uczelni jest wyjściem naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy na usługi tłumaczeniowe oraz pośrednictwo językowe.

– Nasza uczelnia znajdzie się wśród prestiżowych uczelni krajowych i zagranicznych dających młodym ludziom możliwość zdobycia wykształcenia jako profesjonalny tłumacz ze znajomością co najmniej dwóch języków obcych – twierdzi Maciej Ulita.

Uniwersytet Rzeszowski do uruchomienia „lingwistyki stosowanej” został namówiony przez lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów zagranicznych, którzy mają swoje firmy wokół Rzeszowa.

– Zwracają oni uwagę na to, że dla znalezienia pracy przy obsłudze językowej firm znajomość tylko jednego języka obcego nie jest już wystarczająca – dodaje Ulita.

W pierwszym etapie „lingwistyki stosowanej” UR proponuje studia I stopnia, które obejmują język angielski jako język główny oraz język niemiecki jako język towarzyszący. – Na te dwa języki jest w naszym regionie aktualnie największe zapotrzebowanie u pracodawców – tłumaczą przedstawiciele uniwersytetu.

Nowy kierunek powstaje jako efekt współpracy pracowników naukowych Instytutów Wydziału Filologicznego, z których większość ma za sobą wieloletnie doświadczenie w kształceniu tłumaczy w zakresie języka angielskiego czy niemieckiego, a także staże na prestiżowych uczelniach zagranicznych specjalizujących się w tym zakresie, m.in. Institut für Angewandte Wissenschaften Winterthur w Szwajcarii, Australian National University, Uniwersytet w Moguncji oraz Uniwersytet w Graz (Austria).

– Nasi wykładowcy mają bogate doświadczenie w dziedzinie przekładu, prowadzeniu biur tłumaczeniowych czy obsłudze językowej firm. Wielu z nas ma także uprawnienia tłumacza przysięgłego – wyjaśnia Maciej Ulita.

Na „lingwistyce stosowanej” będzie można się kształcić w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego. Nie będzie to jedna tradycyjne kształcenie filologiczne uwzględniające systematykę przedmiotów jak na każdej z istniejących już na UR neofilologii.

– Chodzi o to, by wypracować pewną wartość dodaną, która płynie ze spojrzenia z perspektywy różnych filologii. Na kierunku „lingwistyka stosowana” znajdą się przedmioty o profilu językoznawczym i kulturoznawczym, dotyczące komunikacji międzykulturowej, ale też związane z językiem ojczystym i kulturą ojczystą studentów bardzo przydatne w komunikowaniu się z obcokrajowcami – twierdzi Ulita.

Uniwersytet Rzeszowski zapewnia, że duży nacisk zostanie położony na praktyczne przygotowanie do zawodu tłumacza, czyli znajomość zagadnień i słownictwa prawniczego, ekonomicznego, technicznego, podstaw komunikacji w przedsiębiorstwie, zasad tworzenia wizerunku firmy.  Podkreślone zostaną też różnice kulturowe w zakresie biznesowym.

Studia na „lingwistyce stosowanej” prowadzą do przygotowania tłumaczy pisemnych i konferencyjnych, dziennikarzy, pracowników wydawnictw oraz firm zagranicznych. Absolwenci tego kierunku mogą również zajmować się problemami komunikacji w mediach, interpretacją tekstów specjalistycznych, udzielaniem porad językowych. Mogą też pracować jako nauczyciele języka obcego.

– Ważne jest również nabycie umiejętności tłumaczenia różnych gatunków tekstów – literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, a także użytkowych i reklamowych – dodaje Maciej Ulita.

Uniwersytet Rzeszowski zapowiada, że osoby, które w tym roku rozpoczną naukę z „lingwistyki stosowanej”, będą miały praktyki w podkarpackich firmach z szansą na późniejszą pracę po zakończeniu studiów. UR planuje w przyszłości uruchomić studia drugiego stopnia o podobnej specjalności. Będzie można na nich pogłębić kompetencje tłumaczeniowe.

Informacje na temat uruchamianego nowego kierunku studiów na UR można uzyskać pod numerem telefonu: 661 200 590 (od poniedziałku do piątku, od 10:00 do 14:00), a także online: ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: