Zdjęcie: Pixabay

152 osoby na Podkarpaciu pobiera z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat.

Najwięcej świadczeń wypłaca rzeszowski oddział ZUS – 110, a jasielski – 42. Oddział ZUS w Jaśle – 42, Oddział w Rzeszowie  – 110. Jeszcze w maju 2019 roku podkarpacki ZUS wypłacał to świadczenie 83 osobom, a w sierpniu 2020 – 95.

– Najstarszą osobą w regionie, której ZUS wypłaca świadczenie, jest kobieta z Rzeszowa urodzona w 1915 roku – poinformował Wojciech Dyląg, rzecznik ZUS na Podkarpaciu.

Seniorzy, którzy ukończyli 100 lat i otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę – świadczenie honorowe otrzymują z urzędu, bez składania dodatkowych wniosków. Jest ono wypłacane dożywotnio. To comiesięczny dodatek do emerytury czy renty.

Świadczenie dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i nie pobierają ani emerytury, ani renty. Dla takich osób świadczenie przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika złożony w najbliższej placówce ZUS.

– Z dołączonym do niego dokumentem, potwierdzającym datę urodzenia – wyjaśnia Wojciech Dyląg.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Ponad 5 tys. zł co miesiąc

Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i jest wypłacane co miesiąc. Kwota dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku.

Świadczenie co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach.

– Dla osób, które ukończyły sto lat po 28 lutego 2023 r.,  świadczenie wynosi 5540,25 zł brutto. Osoby, które ukończyły 100 lat, w ubiegłych latach, świadczenie otrzymują w wysokości wówczas obowiązującej – nie jest ono waloryzowane – dodaje rzecznik Dyląg.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie dla stulatków. Specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca jeszcze KRUS i resortowe zakłady emerytalne.

(ram)

redakcja@reszow-news.pl 

Reklama