Wykładem prof. dr. hab. Sylwestra Czopka „Czy (pra-) historia lubi się powtarzać?” rozpocznie się cykl ośmiu wykładów otwartych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W roku akademickim 2014/2015 UR organizuje już drugą edycję Wykładów Otwartych, które adresowane są do wszystkich zainteresowanych oraz ciekawych świata. Powstały one dzięki inicjatywie prof. dr hab. Sylwestra Czopka, prorektora ds. Nauki UR. Wykłady poświęcone są różnej tematyce i zostały przygotowane wspólnie z uniwersyteckimi wydziałami. Nie zabraknie tradycyjnych rozważań, pytań, na które zaproponowane zostaną odpowiedzi.

– Cykl Wykładów Otwartych ma popularyzować naukę, promować nowe kierunku kształcenia, ożywiać dyskusję oraz przedstawiać różnorodność badań prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim – zapowiada cykl spotkań prof. dr hab. Sylwester Czopek.

W ramach spotkań Uniwersytet chce pokazać, że o nauce można mówić przystępnym językiem, tak aby wszyscy zrozumieli o co tak naprawdę w niej chodzi. – Że nie jest to wiedza zamknięta, tajemna dla wąskiego grona naukowców – dodaje prof. Czopek.

Wykłady Otwarte mają pokazać, że o nauce da się opowiadać ciekawie i może to być efektem intelektualnego przeżycia, poznania, również dla ludzi, którzy z nauką nie są związani.

Pierwszy wykład pt. „Czy (pra-) historia lubi się powtarzać?” odbędzie się w czwartek (23 październik) o godz. 16:00 w auli Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ul. S. Pigonia 1 (budynek A0).

Podczas wykładu prof. Czopek nie będzie opowiadał o prahistorii klasycznej, czyli o rzeczach, którymi zwykle zajmują się archeolodzy, tylko o interpretacji do czego te rzeczy nam służą. W trakcie wykładu zostaną wyciągnięte wnioski, jak przeszłość trwająca tysiące lat przedkłada się na dzisiejsze spostrzeganie Europy i świata.

– Będę mówił o bardzo szerokich kwestiach, które pozwolą nam lepiej zrozumieć samego siebie i nasze miejsce w Europie, nasze jako współczesnych Europejczyków – powiedział prof. Sylwester Czopek.

Cykl wykładów organizowany jest w ramach Uniwersytetu Otwartego. Wykłady będą odbywały się w czwartki, co miesiąc o stałej porze i miejscu. Wygłoszą je naukowcy związani z UR.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama