Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

Od wtorku do czwartku (23-25 maja) potrwają egzaminy ośmoklasistów. Do testu wiedzy na Podkarpaciu przystąpi 24 934 uczniów.

Egzamin ósmoklasisty piszą uczniowie po zakończeniu nauki w szkole podstawowej.  Pozwala określić poziom wiedzy i wykształcenia ucznia kończącego pierwszy etap edukacji i zastępuje egzaminy wstępne do szkoły średniej. Egzamin jest obowiązkowy dla każdego ucznia klasy ósmej – aby ukończyć szkołę podstawową, należy do niego przystąpić.

Wyniki egzaminu są szczególnie istotne, gdy szkoła, do której nasze dziecko chce się dostać, ma swoją renomę, a liczba chętnych jest większa, niż liczba wolnych miejsc. Standardowo egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki 100 minut, z języka nowożytnego zaś 90 minut.

Egzaminy ośmoklasistów w całej Polsce rozpoczynają się we wtorek, 23 maja. Test rozpocznie się od języka polskiego. 24 maja – matematyka, 25 maja – język obcy. Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 9:00. Mogą być wydłużone: do 60 minut – w przypadku polskiego, 50 minut – matematyki oraz 45 minut – języka nowożytnego.

Angielski najczęstszym wyborem

Na Podkarpaciu do egzaminu ósmoklasisty zgłoszonych zostało 24 934 uczniów z 959 szkół, którzy rozwiążą zadania w 74 709 arkuszach, w tym 279 uczniów – obywateli Ukrainy ze 132 szkół, którzy rozwiążą zadania w 837 arkuszach. 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała 215 różnego rodzaju arkuszy, w tym 61 arkuszy z języka polskiego, w tym arkusze z poleceniami w języku ukraińskim, 62 arkusze z matematyki w języku polskim, litewskim oraz ukraińskim oraz 92 arkusze i 26 płyt z języków obcych nowożytnych, w tym arkusze z poleceniami w języku ukraińskim.

W przypadku uczniów Ukrainy czas przeprowadzania egzaminu z języka polskiego może zostać przedłużony o nie więcej niż 90 minut.

Największa grupa ósmoklasistów na Podkarpaciu zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego (99,3 proc.). Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi ok. 0,6 proc. uczniów. Do egzaminu z pozostałych języków (rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego) przystąpi ok. 0,1 proc. ósmoklasistów.

Spośród 279 uczniów – obywateli Ukrainy największa grupa (78,3 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 20,6 proc. uczniów z Ukrainy. Do egzaminu z języka niemieckiego przystąpią 3 osoby.

– Pozostałych języków obcych (francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego) nie wybrał nikt spośród uczniów – obywateli Ukrainy – poinformował Lech Gawryłow, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Kiedy poznamy wyniki? 

Prace ósmoklasistów sprawdzą egzaminatorzy, a wyniki do szkół prześle Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Ogólnopolskie wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca br. Szczegółowe wyniki zdający będą mogli zobaczyć w systemie ZIU (www.wyniki.edu.pl) od godziny 10:00, logując się za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 6 lipca br. Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama