Zdjęcie: Materiały prasowe

– Wątpliwości dotyczące transparentności publikowanych w wybranych kategoriach wyników, braku stabilności metodologii rankingu – takie m.in. powody zdecydowały o tym, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zrezygnowała z uczestnictwa w rankingu „Perspektyw 2019”.

„Perspektywy” to najbardziej prestiżowy ranking, który co roku dostarcza informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. O tym, jak w tym roku wypadły rzeszowskie uczelnie, pisaliśmy w środę TUTAJ. W rankingu uczelni prywatnych w tym roku, ku naszemu zaskoczeniu w porównaniu z ubiegłymi latami, nie ujęto Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Rzeszowskiej Szkoły Wyższej WSPiA, która od kilku lat nie bierze już udziału w rankingu. 

Po naszej publikacji otrzymaliśmy oświadczenie WSIiZ, w którym uczelnia uzasadnia decyzję o nieuczestniczeniu w rankingu Perspektyw 2019. Oświadczenie publikujemy w całości. 

Decyzję o nieuczestniczeniu w rankingu Magazynu Perspektyw 2019 uzasadniamy następująco:

1. Ze względu na wzrastającą skalę kształcenia studentów obcokrajowców i globalny zasięg rankingu U–MULTIRANK, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poddawana jest już od pięciu lat ewaluacji tego rankingu. Warto podkreślić, iż ranking U-MULTIRANK jest jest finansowany przez Komisję Europejską, co z jednej strony podkreśla jego rangę, a z drugiej strony obiektywizm. Na jego wynikach uczelnia opiera działania marketingowe, realizowane zarówno na rynku krajowym, jak również zagranicznym.

2. W styczniu 2019 roku, Władze Uczelni podjęły decyzję o CZASOWYM WSTRZYMANIU się Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z udziałem w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich Magazynu Perspektywy. Do Biura Rankingów i Analiz Redakcji przesłane zostało pismo z wyjaśnieniem przyczyn rezygnacji.

3. Ze względu na opiniotwórczy charakter rankingu Perspektyw, po każdorazowym ogłoszeniu wyników, zespół ekspertów WSIiZ od kilku lat dokonywał szczegółowej analizy metodologii rankingu. Wyniki przygotowywanych ekspertyz niejednokrotnie generowały szereg znaków zapytania oraz wzbudzały nasze wątpliwości związane z zastosowanym algorytmem naliczania punktów rankingowych. Nasze uwagi artykułowaliśmy też na bieżąco zespołowi odpowiedzialnemu za realizację rankingu.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

4. Byliśmy wręcz poirytowani, że w wyniku wprowadzanych w kolejnych latach zmian w metodologii rankingu, znacząco osłabiana była waga kategorii SIŁA NAUKOWA, której współczynniki naliczane w ramach poszczególnych podkategorii umożliwiały rzetelną ocenę jakości pracy uczelni, w szczególności w zakresie nauki (w 2018 roku usunięto z metodologii trzy podkategorie takie jak: publikacje, cytowania i h-index).

Pozostałe uwagi naszych ekspertów dotyczyły m.in.

a. losowego charakteru naliczania punktów w kategorii Prestiż i Absolwenci na rynku pracy, w tym sposobu realizacji badań ankietowych. Warto też podkreślić, że kategoria ta ma duży wpływ na wyniki finalne rankingu, niestety przy jednoczesnym preferowaniu uczelni z dużych aglomeracji miejskich. Duża część znaczących pracodawców ma swoje siedziby w stolicy, co obniża pozycję WSIiZ, a także Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej w klasyfikacji generalnej.

b. wątpliwości dot. transparentności publikowanych w wybranych kategoriach wyników,

c. spadającej z roku na rok liczby uczelni poddawanych ewaluacji

d. braku stabilności metodologii rankingu.

Magdalena Louis, rzecznik prasowy WSIiZ

Reklama