Zdjecie: Arkadiusz Surowiec / Politechnika Rzeszowska

W piątek na Politechnice Rzeszowskiej odbyły się wybory nowego rektora uczelni. Nowym został prof. Piotr Koszelnik. 

Do walki o fotel rektora PRz w kadencji 2020-2024 zgłosiło się 12 osób, w tym czterech dotychczasowych prorektorów. Ostatecznie zgodę na udział w wyborach wyrazili: prof. Grzegorz Budzik, prorektor ds. nauki; prof. Grzegorz Masłowski, prorektor ds. kształcenia oraz prof. Piotr Koszelnik i prof. Jarosław Sęp. 

W tej grupie zabrakło dotychczasowego rektora Politechniki Rzeszowskiej – prof. Tadeusza Markowskiego. Nie mógł on kandydować z uwagi na swój wiek. Zgodnie ze statutem uczelni kandydatem na rektora może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora habilitowanego i która do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończyła 67. roku życia. Prof. Markowski ma obecnie 72 lata. 

W piątkowych wyborach, które odbyły się z uwagi na epidemię koronawirusa w sposób zdalny, wzięło udział 100 elektorów. W głosowaniu wygrał prof. Piotr Koszelnik. Oddano na niego 54 głosy. Pozostali kandydaci zdobyli: prof. Sęp – 40 głosów, prof. Budzik – 6 głosów. Na prof. Masłowskiego nie głosował nikt. 

Wygrana nie zaskoczyła prof. Koszelnika. – Przygotowywałem się do tego i spodziewałem się takiego wyniku – mówi nam nowy rektor Politechniki Rzeszowskiej. Wygranej prof. Koszelnikowi gratulowała nie tylko rodzina, ale także część kontrkandydatów.

– Z niektórymi będę chciał współpracować, bo są to osoby, które znają politechnikę i będą na jej rzecz potrafili pracować – mówi prof. Koszelnik. O kim mowa? Póki co, nowy rektor PRz nie chce zdradzać nazwisk.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Prof. Koszelnik ma 48 lat. Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej. W 1996 roku ukończył studia na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym. Zaraz po ukończonych studiach rozpoczął pracę naukową na rzecz swojej Alma Mater w Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, w której pracuje do dziś. 

Tytuł doktora zdobył w 2003 roku broniąc rozprawę doktorską pt. „Wpływ wybranych czynników na retencję azotu w zbiornikach zaporowych” na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. 

Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska został prof. Koszelnikowi nadany 17 listopada 2009 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Efektem jego habilitacji jest monografia „Rola i znaczenie osadów dennych w funkcjonowaniu sztucznych zbiorników wodnych”.

Tytuł profesora nauk technicznych nowy rektor Politechniki Rzeszowskiej zdobył 15 września 2019 roku. Nadał mu go Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. 

Prof. Piotr Koszelnik ma przyznany jeden patent, jest autorem trzech monografii naukowych. Ma na koncie także ponad 180 publikacji w czasopismach i materiałach recenzowanych.

Prof. Koszelnik poza działalnością dydaktyczną i naukową w przeszłości pełnił funkcję dziekana Wydziału Budownictwa (2012-2019). Był członkiem Senatu i komisji senackich PRz. W 2010 roku był także kierownikiem Zakładu Inżynierii i Chemii Środowiska. 

Ponadto, od 2012 r. prof. Piotr Koszelnik jest członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, a w kadencji 2020-2023 pełni funkcję zastępcy przewodniczącego tego Komitetu PAN. Prof. Koszelnik wypromował dwóch doktorów, 134 magistrów i inżynierów. Przez 13 lat był także opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska. 

Prof. Koszelnik jest żonaty i ma jednego syna. Jest kibicem sportowym, namiętnym czytelnikiem książek: podróżniczych, reportaży, biografii oraz wybranych autorów kryminałów. Relaksuje się na łonie przyrody i słuchając spokojnej muzyki.

joanna.goscinska@rzeszow-news.pl

Reklama