Uchwałę o „stanowczym sprzeciwie wobec siły użytej przeciwko protestującym na Majdanie w Kijowie” w poniedziałek przyjął sejmik podkarpacki.

W uchwale czytamy, że „współpraca z regionami Ukrainy zawsze była priorytetem działań podejmowanych w zakresie kontaktów zagranicznych przez władze Województwa Podkarpackiego”.

„Naszymi partnerami po stronie ukraińskiej są Obwody Iwano-Frankowski, Lwowski, Odeski, Wołyński i Tarnopolski. Współdziałają ze sobą także podkarpackie i ukraińskie powiaty i gminy, służby państwowe, urzędy, szkoły i instytucje kultury. W świetle ostatnich wydarzeń na Ukrainie, Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec siły użytej przeciwko protestującym na Majdanie w Kijowie, w wyniku czego śmierć poniosły dziesiątki osób, a setki zostało rannych. Jako Radni Województwa Podkarpackiego łączymy się w bólu z całym Narodem Ukraińskim, a w sposób szczególny z rodzinami i bliskimi ofiar. Jednocześnie wierzymy, że Narodowi Ukraińskiemu uda się w sposób pokojowy, z poszanowaniem reguł demokracji i dialogu, przezwyciężyć obecny kryzys oraz zachować integralność terytorialną państwa” – czytamy w uchwale podjętej przez sejmik województwa podkarpackiego.

Sejmik „podziela umiłowanie wolności i pragnienie Narodu Ukraińskiego, by żyć w kraju sprawiedliwym, rozwijającym się oraz zintegrowanym z demokratyczną Europą”. „Wyrażamy nadzieję, że będzie budowany nowy ład społeczny, z poszanowaniem praw Polaków mieszkających na Ukrainie”. Sejmik zadeklarował, że udostępni wojewódzkie jednostki służby zdrowia do udzielania pomocy uczestnikom protestów na Ukrainie. Sejmik zaapelował do samorządów na terenie Podkarpacia o udzielenie wsparcia społeczeństwu ukraińskiemu m.in. poprzez zbiórkę żywności i leków.

Sejmik w uchwale apeluje do władz RP, aby wspólnie z krajami Unii Europejskiej podejmował działania na arenie międzynarodowej w celu zapewnienia Ukrainie jak najszerszego wsparcia politycznego i ekonomicznego. Zachęca i apeluje również do mieszkańców, organizacji i firm o pomoc dla potrzebujących obywateli Ukrainy.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama