Zdjęcia: Pixabay
Reklama

Zaczyna brakować rodzin i osób, które decydują się tworzyć rodziny zastępcze – alarmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

PCPR, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, w Rzeszowie działa już od kilku lat. Z obserwacji Centrum wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, w tym w rodzinach zastępczych. 

– Apelujemy o tworzenie nowych miejsc, pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz zachęcamy do prowadzenia rodzinnych domów dziecka – mówi Agnieszka Gabrowska, dyrektor PCPR w Rzeszowie.

Rodzicami zastępczymi mogą być osoby, które m.in. mają pełnię władzy rodzicielskiej, pełną zdolność do czynności prawnych, odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło dochodu. – O status rodzica zastępczego mogą starać się nie tylko małżeństwa, ale również osoby samotne – podkreśla dyrektor Gabrowska. 

Obecnie w powiecie rzeszowskim pieczę zastępczą sprawuje 60 rodzin. Dzieci w rodzinach zastępczych jest 89. Mogą one w nich przebywać do 18. roku życia. Mogą być dłużej, jeżeli rodzina lub placówka wyrażą zgodę i gdy wychowanek się uczy (szkoła średnia, studia, przygotowanie zawodowe). Pobyt dziecka finansowany jest do 25. roku życia.

– Z chwilą opuszczenia rodziny, czy placówki wychowanek, który ma trudną sytuację mieszkaniową, może wynająć mieszkanie, które częściowo może być finansowane ze pieniędzy powiatu – wyjaśnia Agnieszka Gabrowska.

Osoby, które chciałyby pełnić rolę rodziny zastępczej, mogą kontaktować się z PCPR telefonicznie: 17 859 48 23, wew. 5 lub 519 585 391, od godz. 7:30 do 15:30.

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl 

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: