Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News
Reklama

Uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Formularz w języku ukraińskim jest już na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał dodatkowe wsparcie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego w związku z działaniami wojennymi. Rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

– Rodzic może zdecydować, czy chce otrzymywać RKO w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy 1000 zł przez 12 miesięcy – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Jak dodaje, dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku wojną udostępniony został specjalny wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w języku ukraińskim (RKO-U). – Prawidłowe złożenie wniosku  RKO-U na PUE ZUS, pozwoli na automatyczną jego obsługę i skróci czas przyznania świadczenia przez ZUS – mówi prof.  Uścińska.

Do złożenia wniosku (RKO-U) niezbędny jest polski numer identyfikacyjny PESEL rodzica jak i dziecka, na które wnioskuje o świadczenie, adres e-mail, polski numer telefonu, a także numer rachunku bankowego w Polsce. Wniosek RKO-U może być złożony wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

O RKO można ubiegać się od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 12 miesiąc. Jeśli wniosek zostanie złożony po miesiącu, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc życia, kapitał zostanie pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Co ważne, uchodźcy, którzy uzyskali numer PESEL UKR w marcu, nie muszą się martwić  składając wniosek o RKO w kwietniu, że świadczenie za marzec im przepadnie. ZUS przyzna im świadczenia również za marzec, tj. od miesiąca uzyskania numeru PESEL UKR.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, jak i inne świadczenia z programu „Rodzinna 500 plus” przysługują uchodźcy w tym okresie, kiedy przebywa z dziećmi w Polsce. RKO zostanie przekazany przez ZUS na numer rachunku bankowego w Polsce, który zostanie podany we wniosku.

W sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego obywatele Ukrainy otrzymają pomoc w każdej placówce ZUS, podczas e-wizyty w ZUS, na infolinii pod numerem telefonu: 22 444 02 55, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: ua@zus.pl.

oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama