Fot. Tomasz Modras / Rzeszów News. Na zdjęciu Marta Półtorak
Reklama

Przedsiębiorca Marta Półtorak i naukowiec prof. Jerzy Posłuszny – to właśnie im Rada Miasta chce przyznać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.

Zgodnie z tradycją w styczniu z okazji kolejnej rocznicy lokacji miasta są uroczyście wręczane tytuły honorowego i zasłużonego obywatela miasta Rzeszowa. Oznacza to, że grudzień to idealny czas dla miejskich radnych, aby wytypować odpowiednich kandydatów do  tych tytułów.

Dlatego też na najbliższej sesji Rady Miasta (12  grudnia) radni będą decydować o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa Marcie Półtorak, właścicielce galerii Millenium Hall oraz prezes firmy „Marma Polskie Folie”, a także prof. Jerzemu Posłusznemu, rektorowi Rzeszowskiej Szkoły Wyższej WSPiA.

O nadanie Półtorak i prof. Posłusznemu tytułu wystąpił Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa

Tytuł Marcie Półtorak ma być przyznany za to, że jest przedsiębiorcą, mecenasem kultury i sportu, współorganizatorem i pomysłodawcą licznych działań prospołecznych, charytatywnych, kulturalnych i sportowych. A także za fakt, iż jest „niestrudzonym zwolennikiem rozwoju oraz inwestuje w ludzi i technologie”.

„Jej szeroka działalność społeczno-gospodarcza wpływa na atrakcyjność regionu oraz wpisała się w dynamikę rozwoju Rzeszowa, rozbudowując i kształtując jego wizerunek jako stolicy innowacji” – czytamy w projekcie uchwały.

Jeśli zaś chodzi o prof. Posłusznego – ten Rzeszowowi przysłużył się organizacją wielowymiarowych działań naukowych i edukacyjnych w kierunku rozwijania  lokalnego ośrodka akademickiego. To dzięki niemu, zdaniem radnych, Rzeszów postrzegany jest jako silny i liczący się ośrodek prawniczy w Polsce.

Prof. Posłuszny jest twórcą WSPiA, najstarszej uczelni niepublicznej na Podkarpaciu, która w 2016 roku obchodziła jubileusz 20-lecia. W tym samym roku uczelnia postanowiła przenieść siedzibę z Przemyśla do Rzeszowa i na bazie Zamiejscowego Wydziału utworzyła nową uczelnię pod nazwą „Rzeszowska Szkoła Wyższa WSPiA”.

Zdjęcie: Materiały WSPiA

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama