Zdjęcie: Erazm Ciołek / materiały IPN
Reklama

Prokuratorzy rzeszowskiego oddziału IPN zmierzają do unieważnienia orzeczeń sądów i kolegiów ds. wykroczeń z okresu stanu wojennego. 

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, unieważnia orzeczenia sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń, które zapadły na terenie obecnego województwa podkarpackiego.

Chodzi o orzeczenia sądów i dawnych kolegiów wobec osób, które zostały ukarane za działalność opozycyjną i były zaangażowane w walkę o niepodległość państwa polskiego.

Osoby pokrzywdzone, które nie mają jeszcze unieważnionych orzeczeń z okresu stanu wojennego, proszone są o kontakt z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie – telefonicznie 17 867 30 01; faks 17 867 03 02.

Można się także kontaktować z komisją pisemnie (35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 18) lub mailowo – komisja.rzeszow@ipn.gov.pl.

– Wszelkie działania prokuratora w tej kategorii spraw są prowadzone z urzędu i nie wiążą się z kosztami ponoszonymi przez osoby pokrzywdzone – poinformowała prokurator Beata Śmiechowska, naczelnik komisji przy rzeszowskim Instytucie Pamięci Narodowej. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama