Reklama

Od nowego roku akademickiego na UR powstanie nowy praktyczny kierunek – muzeologia. W piątek na uniwersytecie podpisano umowę o współpracy uczelni z podkarpackimi muzeami.

[Not a valid template]

Współpraca ma się opierać na praktycznym uczestniczeniu studentów w życiu muzeów i nieograniczonym dostępie do zbiorów muzealnych. – To dla nas bardzo ważny projekt, pokazujący, że humanistyka może mieć także wymiar praktyczny – mówił Aleksander Bobko, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Ten kierunek ma pokazać naszą troskę i wkład w pamięć kultury europejskiej.

Nowy kierunek UR zostanie uruchomiony w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Socjologiczno-Historycznym. – W ramach tego kierunku powstaną studnia I i II stopnia, na każdy z nich zostanie przyjętych ok. 30 studentów. I stopień będzie kształcić studentów o profilu ogólno-muzealnym, a II stopień w specjalności edukator muzealny i popularyzator nauki – wyjaśnia prof. dr hab. Sylwester Czopek, prorektor ds. Nauki UR. – Studia II stopnia będą otwarte na studentów innych kierunków jak historii czy archeologii i dadzą im praktyczne przygotowanie do wiedzy o pracy w muzealnictwie.

W piątkowej uroczystości, oprócz przedstawicieli władz uczelni, udział wzięli czterej dyrektorzy największych podkarpackich muzeów, czyli: Lucyna Mizera, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Wit Wojtowicz, dyrektor Muzeum-Zamku w Łańcucie, Bogdan Kaczmar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz Jerzy Ginalski, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

– To nie jest zamknięta lista muzeów. Z czasem będziemy podpisywać umowy z kolejnymi placówkami muzealnymi i poszerzać naszą współpracę – zapewniał prof. dr hab. Sylwester Czopek. – Chcemy jak najbardziej poszerzać tę współpracę z korzyścią dla studentów.

Dyrektorzy muzeów zapewnili, że udostępnią studentom pełne zasoby swoich placówek, tak by przyszli muzealnicy w pełnym stopniu mogli rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Na I i II stopień studiów ma być przyjętych po 30 osób.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Absolwenci nowego kierunku w przypadku ukończenia studiów I stopnia uzyskują ogólną wiedzę w zakresie muzealnictwa, teorii i historii kolekcjonerstwa, organizacji i zarządzania muzeami oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Posiadać będzie również umiejętności praktyczne przydatne w pracy muzealnej, które dotyczą szczegółowych dyscyplin, w ramach muzealnictwa archeologicznego, historycznego, etnograficznego i sztuki. Absolwent otrzyma także wiedzę z zakresu ochrony dóbr  kultury, potrafi ją zastosować w praktyce.

Absolwent studiów II stopnia posiadać będzie umiejętności popularyzowania wiedzy, w szczególności z zakresu tradycyjnych dyscyplin muzealnych, jak również organizowania zajęć edukacyjnych (w tym interaktywnych, eksperymentalnych, plenerowych, warsztatowych) dla różnych grup odbiorców. Absolwent zdobędzie także wiedzę z zakresu metodyki edukacji muzealnej oraz podstaw psychologii, pedagogiki i marketingu

Dziennikarzy interesowało również to, czy obecnie jest zapotrzebowanie na muzealników i etaty dla przyszłym absolwentów tego kierunku. – Wiadomo, że placówki takie jak nasza są ograniczone finansowo i bardziej staramy się o dotacje na konserwację zabytków. Obecnie jednak obserwujemy wzmożone zainteresowanie pracą w muzeach, chociażby pod kątem wolontariatu. Wiadomo jednak, że do pracy będziemy przyjmować osoby wykształcone pod względem praktycznym – zapewnił Wit Wojtowicz, dyrektor Muzeum-Zamku w Łańcucie.

Małgorzata Rybicka, dyrektor Instytutu Archeologii UR, zapewniała, że praca dla muzealników się znajdzie. – Nasz kierunek jest drugim takim w kraju. Z wykształceniem, które zapewnimy studentom z powodzeniem mogą szukać pracy w innych placówkach kulturalnych na terenie całego kraju.

Pierwszy w Polsce kierunek muzeologia uruchomiono na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama