Zdjęcie: ZUS

Rzeszowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zachęca do skorzystania z telefonicznego dyżuru eksperckiego. Będzie on poświęcony świadczeniu wyrównawczemu dla opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych politycznie.

Dyżur w formie telefonicznej odbędzie się w piątek (11 grudnia) w godz. 9:00-10:00 pod numerem: 17 858 61 85. 

Wojciech Dyląg, rzecznik regionalny ZUS na Podkarpaciu, przypomina, że od 15 października osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, mogą ubiegać się o świadczenie wyrównawcze, jeśli pobierają emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości niższej niż 2400 zł. 

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek, do którego należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. 

Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze musi także złożyć w ZUS dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość. Wystawia go zagraniczna instytucja właściwa do spraw emerytalno-rentowych. 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Wniosek o świadczenie wyrównawcze można złożyć w każdej placówce ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe. 

Przy ustaleniu czy kwota pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych jest niższa niż 2400 zł bierze się pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami. 

 Oprac. (jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama