Zdjęcie: Urszula Chrobak / Rzeszów News

Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa mają się odbyć 9 maja 2021 roku – tak wynika z projektu rozporządzenia premiera RP, które w piątek opublikowało Rządowe Centrum Legislacji. 

Przyspieszone wybory w Rzeszowie muszą się odbyć po tym, jak 10 lutego Tadeusz Ferenc, po ponad 18 latach urzędowania, zrezygnował ze stanowiska prezydenta miasta. Teoretycznie wybory mają być zarządzone w ciągu 90 dni od dnia złożenia rezygnacji przez Tadeusza Ferenca. A to oznacza, że głosowanie musi się odbyć najpóźniej 9 maja. 

I właśnie ta data jest w projekcie rozporządzenia premiera RP, które w piątek na swojej stronie opublikowało Rządowe Centrum Legislacji. Projekt zawiera także szczegółowy kalendarz wyborczy – TUTAJ. W dokumencie jest mowa o tym, że zgłaszanie kandydatów na prezydenta Rzeszowa będzie trwało do 16 kwietnia do północy. 

Kampania wyborcza ma być zakończona 7 maja. Lokale wyborcze 9 maja mają być czynne od godz. 7:00 do 21:00.  

Od czwartku (25 lutego) pełniącym obowiązki prezydenta Rzeszowa jest Marek Bajdak. Nominację podpisaną przez premiera Mateusza Morawieckiego wręczyła mu wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Start w wyborach zapowiedzieli dotychczas Marcin Warchoł z Solidarnej Polski, Agnieszka Itner z Razem oraz Maciej Masłowski, były poseł Kukiz’15. 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Wciąż nie wiadomo, kogo wystawi opozycja. Koalicja Obywatelska, SLD i PSL deklarują wystawienie jednego kandydata. Trwają w tej sprawie negocjacje. Podobnie jest w PiS, który zastanawia się, czy w wyborach poprzeć Marcina Warchoła, czy wystawić swojego kandydata, a tego oczekują regionalne struktury partii.  

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

 

Termin wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej
1 2 3
1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim
2

 

do dnia 30 marca 2021 r.

 

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

– zawiadomienie komisarza wyborczego
o utworzeniu komitetu wyborczego

3 do dnia 31 marca 2021 r. – zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej
4 do dnia 1 kwietnia 2021 r. – powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji wyborczej
5 do dnia 16 kwietnia 2021 r.

(do godz. 24.00)

– zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na prezydenta miasta
6 do dnia 21 kwietnia 2021 r. – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego
w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

7 do dnia 23 kwietnia 2021 r. – powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców

8 do dnia 26 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta, na którym
są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa
lub współpracy z nimi,

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

9 od dnia 26 kwietnia 2021 r. – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
10 do dnia 30 kwietnia 2021 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
11 do dnia 4 maja 2021 r. – składanie przez wyborców wniosków
o dopisanie ich do spisu wyborców
w wybranym obwodzie głosowania
na obszarze miasta,

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12 w dniu 7 maja 2021 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej
13 w dniu 8 maja 2021 r. – przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
14 w dniu 9 maja 2021 r.

godz. 7.00 – 21.00

– głosowanie

 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama