Muszą zostać zmienione zasady honorowego wyróżniania ludzi szczególnie zasłużonych dla Rzeszowa. Po to, aby zachować rangę i prestiż tytułów, a także z szacunku dla obywateli.

Głównym powodem takiego kroku są niedawne – grudzień 2013 roku – zamieszania i kłótnie podczas sesji, kiedy to dwukrotnie miały miejsce żenujące próby deprecjonowania tych tytułów.

Dlatego konieczne są niezbędne i zasadnicze zmiany dotyczące nadawania honorowych wyróżnień: „Zasłużony dla Miasta Rzeszowa” i „Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa”. W tym celu należy zredagować stosowny projekt uchwały, uwzględniający m.in. powołanie odpowiedniej kapituły ds. honorowych wyróżnień, a także precyzyjny tryb postępowania i dokładną procedurę z tym związaną.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Wszystkie proponowane zmiany to niejako skutek nieodległych przykrych praktyk oraz doświadczeń i mają na celu uniknięcie kontrowersji, jakie ostatnio pojawiły się w tym temacie.

Trzeba zrobić wszystko, aby doprowadzić do sytuacji, iż na sesję będą trafiały tylko takie wnioski, co do których uzyskano wypracowaną zgodę. Tym samym nie będą dyskutowane publicznie te kandydatury, gdzie nie nastąpi akceptacja radnych. Jest to bardzo ważne również dla potencjalnych osób wyróżnionych, bowiem sama uroczystość temu towarzysząca powinna być dla nich i ich rodzin wielkim świętem, obchodzonym doniośle przez całe miasto. Tak zresztą było jeszcze niedawno.

Ostatecznie wypracowany tekst uchwały powinien trafić w najbliższym czasie na sesję do przyjęcia przez  Radę Miasta Rzeszowa.

Reklama