Tylko dwa lata Politechnika Rzeszowska cieszyła się statusem uniwersytetu technicznego. Nowy rok akademicki na uczelni rozpoczęło ponad 14 tysięcy studentów. 

 

W piątek Politechnika Rzeszowska uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2018/2019. Wśród gości był znany polski aktor Robert Gonera, który od ponad dekady ma licencję pilota.

Prof. Tadeusz Markowski, rektor PRz, podczas przemówienia, przypomniał, że uczelnia w funkcjonuje już od 67 lat, a jako politechnika 44 lata. Przez te wszystkie lata wykształciła 81,5 tysiąca inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów. W tej grupie znalazło się 780 pilotów lotnictwa cywilnego, z których 29 w piątek otrzymało dyplomy. 

„Buduj, mimo wszystko”

Prof. Markowski odniósł się również do tzw. ustawy 2.0 Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, która wywołała protesty studentów i niezadowolenie w środowisku akademickim. 

– Wytyczne należy przestrzegać i nich należy dostosować uczelnię – mówił prof. Tadeusz Markowski. Ustawa autorstwa Gowina sprawiła, że Politechnika Rzeszowska straciła status uniwersytetu technicznego. Uzyskała go w 2016 roku po 6-letnich staraniach. 

Prof. Markowski do tej sytuacji, jako komentarz, zacytował fragment znanej sentencji: „Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Odnoś sukcesy, mimo wszystko. To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj, mimo wszystko”. 

– Ta ustawa nie zmienia umiejscowienia i misji PRz. Naszym zadaniem jest takie przemodelowanie uczelni, by nadal dawała radość studiowania i przyciągała młodzież na atrakcyjne dla niej studia – mówił rektor Markowski.

Ale cytatów opisujących obecną rzeczywistość PRz było więcej. Prof. Markowski przywoływał też słowa św. Tomasza z Akwinu: „Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół”.  

Mniej pieniędzy, więcej studentów

Rektor stwierdził też, że sama ustawa Gowina to nie jedyna kłoda pod nogami politechniki. W 2016 roku, w związku z wprowadzeniem specjalnych wskaźników, uczelnia musiała zmniejszyć nabór, również na tych kierunkach, które są bardzo ważne dla polskiej gospodarki.  

Ponadto, politechnice zmniejszono dotację o 10 procent. – Mimo to nadal kształcimy studentów na wszystkich kierunkach. Zmniejszono uczelni pieniądze na pilotaż, lecz na przekór faktom zwiększyliśmy liczbę absolwentów tego kierunku – podkreślał prof. Tadeusz Markowski.  

Zaznaczał, że niekorzystne zmiany w szkolnictwie wyższym zmuszają politechnikę do cięcia kosztów w administracji, ale to wcale nie oznacza, że uczelnia nie inwestuje. Przykładem jest nowy budynek wydziału zarządzania PRz. Na uczelni powstała m.in. nowa ścianka wspinaczkowa, w planach jest budowa Studenckiego Kompleksu Sportowego. 

– Nasza praca służy dla państwa, regionu i społeczeństwa – stwierdził prof. Markowski. 

Politechnika Rzeszowska otrzyma od MNiSW obligacje skarbowe na finansowanie inwestycji w kwocie ponad 30 mln zł. Symboliczny czek rektor uczelni odebrał od wojewody Ewy  Leniart. W trakcie inauguracji wręczono też odznaczenia – Srebrne Krzyże Zasługi i medale „Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej” – dla zasłużonych pracowników uczelni. 

Politechnika popularna wśród maturzystów

Spośród 14 tysięcy studentów PRz na siedmiu wydziałach, którzy rozpoczęli nowy rok akademicki, prawie 4000 to studenci pierwszego roku. Na I stopień studiów stacjonarnych przyjęto niecałe 2,5 tys. osób, na niestacjonarne – prawie 800. Na dzienne studia magisterskie dostały się 252 osoby, zaoczne – 339. 

PRz może się poszczycić, że to właśnie na nią najbardziej garną się podkarpaccy maturzyści. Z blisko 16 tysięcy w całym województwie w tegorocznej rekrutacji politechniki uczestniczyło aż 8,6 tys. maturzystów. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się takie kierunki jak automatyka i robotyka (przyjęto 47 osób) oraz logistyka (przyjęto 112 osób). Na jedno miejsce na obu kierunkach przypadało ponad 8 kandydatów. Do obleganych kierunków należały też informatyka oraz zarządzanie. O jedno miejsce walczyło 7 kandydatów.

Z kolei na kierunkach finanse i rachunkowość oraz bezpieczeństwo wewnętrzne na jedno miejsce przypadało 5 osób. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też elektrotechnika, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – 4 kandydatów na jedno miejsce. Po trzech było na mechanika i budowa maszyn, transport oraz lotnictwo i kosmonautyka. 

Tegoroczną nowością PRz jest bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach II stopnia. Na stacjonarne przyjęto 106 osób, niestacjonarne – 76.  

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama