Inauguracja nowego roku akademickiego na UR. Rektor krytykuje antyszczepionkowców [FOTO]

– Czy przysłowiowy „dr Google”, bądź kolega, znajomy – są większymi autorytetami niż naukowcy z wieloletnią, udokumentowaną i sprawdzoną wiedzą? – pytał w piątek prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

W piątek (1 października) odbyła się uroczysta inauguracja nowego akademickiego 2021/2022 na UR. O miejsce na 58 kierunkach studiów starało się 17 193 osoby – o ponad 2000 więcej niż roku ubiegłym. Uniwersytet Rzeszowski przyjął 6385 osób, to wzrost o ponad 1000. Studia na UR w nowym roku akademickim rozpoczęło 16 867 osób. 

– W skali Podkarpacia, zajmujemy pod tym względem niekwestionowaną pozycję lidera. Musimy teraz tę zmianę ilościową przekuć w zwiększoną efektywność dydaktyczną, aby poziom absolwentów kończących studia był jak najwyższy – mówił podczas inauguracji prof. Sylwester Czopek.

Rektor w swoim przemówieniu sporo miejsca poświęcił pandemii, która przewróciła do góry nogami życie akademickie. Wspomniał o niedawnej uroczystości 20-lecia Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Jubileuszowy rok działalności otwieraliśmy z nadziejami, że pozwoli on na powrót do całkowitej „normalności” w działalności uczelni – przypominał prof. Czopek.

Ale już po dwóch tygodniach studenci i pracownicy UR zostali zamknięci w domach, które stały się gabinetami, pracowniami i salami dydaktycznymi. Lockdown trwał prawie cały rok akademicki. – Był to bardzo trudny okres dla nas wszystkich – nauczycieli akademickich, administracji i obsługi, doktorantów i studentów – kontynuował rektor. 

Podkreślił, że uczelnia w tym czasie nie odnotowała poważniejszych komplikacji i przestrzegała covidowych obostrzeń. – Wielką ulgą był powrót do „prawie-normalności” w ostatnich tygodniach, ale już dziś stoimy przed poważną groźbą odwrócenia tej sytuacji – obawia się prof. Sylwester Czopek, nawiązując do rozpoczętej czwartej fali koronawirusa. 

Porażka nauczyli akademickich

Rektor mówił, że w pierwszych miesiącach 2021 roku wszyscy żyli nadzieją, że pojawienie się i upowszechnienie szczepionek przeciwko zabójczemu wirusowi uzdrowi sytuację. – Tak się jednak nie stało. Większość społeczeństwa Podkarpacia i całej wschodniej Polski zakwestionowała zasadność szczepień. Podobnie jest także w naszej uczelni – ubolewał. 

– To musi budzić niepokój w obliczu zwiększających się z tygodnia na tydzień wskaźników nowych zakażeń. Czy aby nie jest to nasza porażka jako nauczycieli akademickich? – pytał prowokacyjnie prof. Czopek. Jest on zaniepokojony, że zaufanie do nauki „znajduje się w wyraźnej opozycji do wiedzy czerpanej z innych źródeł”. 

– Czy tak się dzieje także i w innych przypadkach? – pytał dalej rektor. 

– Czy to, o czym mówimy, czego dowodzimy i czego wymagamy jako standardu wiedzy naukowej w XXI wieku jest aż tak wątpliwe? Czy przysłowiowy „dr Google”, bądź kolega, znajomy – są  większymi autorytetami niż naukowcy z wieloletnią, udokumentowaną i sprawdzoną wiedzą? – stawiał kolejne pytania prof. Sylwester Czopek. 

Przytaczał słowa Tadeusza Kotarbińskiego, wybitnego filozofa, który w roku 1948 („Kilka słów o walorach nauki”, Łódź 2021), o nauce napisał, że ona jest bardzo ważna nie dlatego, że „nasyca ciekawość i urabia finezyjnie interesujące intelekty”, ale dlatego, że jest „nieodzowną preparacją, nieodzownym przygotowaniem dzielnego gospodarstwa„. 

„Służącej gospodarowaniu techniki, przygotowaniem obrony przed chorobami i zgonem przedwczesnym, obrony przed klęskami społecznymi, a w szczególności przed klęską porażki w walce o istnienie w sposób godny istnienia”cytował Kotarbińskiego prof. Czopek. – Słowa te można, a nawet trzeba powtórzyć także dziś – dodał od siebie. 

Wychować przyszłe elity 

Ale rektor UR nie tylko mówił o pandemii i o tym, że nauka w tej kwestii jest w defensywie. Prof. Czopek podkreślił, że pomimo „anormalnej sytuacji” w poprzednim roku akademickim uczelni udało się zamknąć kilka ważnych inwestycji, inne znacznie zaawansować, rozpocząć lub przygotować. Najważniejszą to plan przejęcia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1.

Szpital przy ulicy Szopena w Rzeszowie ma być fundamentem przyszłego szpitala uniwersyteckiego, a potężny kampus ma powstać w podrzeszowskiej Świlczy. Uniwersytet go potrzebuje do kształcenia przyszłych lekarzy. We wrześniu wręczono dyplomy pierwszym 96 absolwentom kierunku lekarskiego.

– Uniwersytet nie tylko kształci przyszłych lekarzy, ale zabiega, by ich zawodowa działalność i rozwój naukowy znalazły godne miejsce – mówił rektor Czopek. Wspomniał, że Senat UR w poprzednim roku podjął wiele „ważnych uchwał” m.in. o powołaniu Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych oraz Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego

Senat UR zdecydował też o przyjęciu strategii HR, która ma wdrożyć Europejską Kartę Naukowca. Najważniejszym dokumentem jest jednak przyjęta w marcu br. strategia rozwoju UR na lata 2021-2030, która mówi ona o priorytetach w działalności naukowej, dydaktycznej, inwestycjach oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W strategii sformułowano na nowo misję UR, który ma być nowoczesną uczelnią, wierną ponadczasowym tradycjom akademickim, dążącą do doskonałości naukowej, dydaktycznej i artystycznej oraz „wychowującej przyszłe elity aspirujące do roli liderów odpowiedzialnych za rozwój Polski, Europy i Świata”.

Prof. Czopek ma nadzieję, że strategia zostanie wykona i przez wszystkich zaakceptowana.  – To właśnie ona zdecyduje o pozycji naszego Uniwersytetu – zaznaczył rektor. 

Zwrócił się też do studentów: – Chcielibyśmy móc przekazywać najnowszą i najlepszą wiedzę. Prowadzić z Wami dyskusje, wyjaśniać, odpowiadać na pytania, a także wdrażać do badań naukowych. Bądźcie aktywni w kołach naukowych i organizacjach studenckich, odbudujcie oryginalną kulturę studencką niebędącą kalką programów telewizyjnych. 

Odznaczenia i laury 

Częścią uroczystego rozpoczęcia nowego roku akademickiego na UR było też wręczenie odznaczeń państwowych. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR; Medale Złote za Długoletnią Służbę: dr Elżbieta Ejankowska, Wojciech Gajdek, Tadeusz Kot, Marta Pragłowska i Maria Walat.

Medale Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymali: dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar, dr inż. Tomasz Olbrycht, Medale Brązowe za Długoletnią Służbę otrzymali: dr Małgorzata Szostek, mgr inż. Marcin Pieniążek. Odznaczenia wręczała dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Po wręczeniu odznaczeń wręczono laury Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wyróżnienie przyznano dr hab. Jadwidze Sawickiej, prof. UR z Instytutu Sztuk Pięknych. Laur Dydaktyczny trafił do dr Małgorzaty Dziedzic z Kolegium Nauk Humanistycznych, a Laur Rektora dla najlepszego studenta otrzymał Jurij Bloszko. 

W trakcie uroczystości wręczono też Nagrody Rektora UR, Medale Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku wykład inauguracyjny pt. „Polska Norwida” wygłosił prof. dr hab. Marek Stanisz z Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa.

(ram) 

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama