Inauguracja nowego roku akademickiego na UR. Rektor krytykuje antyszczepionkowców [FOTO]

Reklama

– Czy przysłowiowy „dr Google”, bądź kolega, znajomy – są większymi autorytetami niż naukowcy z wieloletnią, udokumentowaną i sprawdzoną wiedzą? – pytał w piątek prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

W piątek (1 października) odbyła się uroczysta inauguracja nowego akademickiego 2021/2022 na UR. O miejsce na 58 kierunkach studiów starało się 17 193 osoby – o ponad 2000 więcej niż roku ubiegłym. Uniwersytet Rzeszowski przyjął 6385 osób, to wzrost o ponad 1000. Studia na UR w nowym roku akademickim rozpoczęło 16 867 osób. 

– W skali Podkarpacia, zajmujemy pod tym względem niekwestionowaną pozycję lidera. Musimy teraz tę zmianę ilościową przekuć w zwiększoną efektywność dydaktyczną, aby poziom absolwentów kończących studia był jak najwyższy – mówił podczas inauguracji prof. Sylwester Czopek.

Rektor w swoim przemówieniu sporo miejsca poświęcił pandemii, która przewróciła do góry nogami życie akademickie. Wspomniał o niedawnej uroczystości 20-lecia Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Jubileuszowy rok działalności otwieraliśmy z nadziejami, że pozwoli on na powrót do całkowitej „normalności” w działalności uczelni – przypominał prof. Czopek.

Ale już po dwóch tygodniach studenci i pracownicy UR zostali zamknięci w domach, które stały się gabinetami, pracowniami i salami dydaktycznymi. Lockdown trwał prawie cały rok akademicki. – Był to bardzo trudny okres dla nas wszystkich – nauczycieli akademickich, administracji i obsługi, doktorantów i studentów – kontynuował rektor. 

Podkreślił, że uczelnia w tym czasie nie odnotowała poważniejszych komplikacji i przestrzegała covidowych obostrzeń. – Wielką ulgą był powrót do „prawie-normalności” w ostatnich tygodniach, ale już dziś stoimy przed poważną groźbą odwrócenia tej sytuacji – obawia się prof. Sylwester Czopek, nawiązując do rozpoczętej czwartej fali koronawirusa. 

Porażka nauczyli akademickich

Rektor mówił, że w pierwszych miesiącach 2021 roku wszyscy żyli nadzieją, że pojawienie się i upowszechnienie szczepionek przeciwko zabójczemu wirusowi uzdrowi sytuację. – Tak się jednak nie stało. Większość społeczeństwa Podkarpacia i całej wschodniej Polski zakwestionowała zasadność szczepień. Podobnie jest także w naszej uczelni – ubolewał. 

– To musi budzić niepokój w obliczu zwiększających się z tygodnia na tydzień wskaźników nowych zakażeń. Czy aby nie jest to nasza porażka jako nauczycieli akademickich? – pytał prowokacyjnie prof. Czopek. Jest on zaniepokojony, że zaufanie do nauki „znajduje się w wyraźnej opozycji do wiedzy czerpanej z innych źródeł”. 

– Czy tak się dzieje także i w innych przypadkach? – pytał dalej rektor. 

– Czy to, o czym mówimy, czego dowodzimy i czego wymagamy jako standardu wiedzy naukowej w XXI wieku jest aż tak wątpliwe? Czy przysłowiowy „dr Google”, bądź kolega, znajomy – są  większymi autorytetami niż naukowcy z wieloletnią, udokumentowaną i sprawdzoną wiedzą? – stawiał kolejne pytania prof. Sylwester Czopek. 

Przytaczał słowa Tadeusza Kotarbińskiego, wybitnego filozofa, który w roku 1948 („Kilka słów o walorach nauki”, Łódź 2021), o nauce napisał, że ona jest bardzo ważna nie dlatego, że „nasyca ciekawość i urabia finezyjnie interesujące intelekty”, ale dlatego, że jest „nieodzowną preparacją, nieodzownym przygotowaniem dzielnego gospodarstwa„. 

„Służącej gospodarowaniu techniki, przygotowaniem obrony przed chorobami i zgonem przedwczesnym, obrony przed klęskami społecznymi, a w szczególności przed klęską porażki w walce o istnienie w sposób godny istnienia”cytował Kotarbińskiego prof. Czopek. – Słowa te można, a nawet trzeba powtórzyć także dziś – dodał od siebie. 

Wychować przyszłe elity 

Ale rektor UR nie tylko mówił o pandemii i o tym, że nauka w tej kwestii jest w defensywie. Prof. Czopek podkreślił, że pomimo „anormalnej sytuacji” w poprzednim roku akademickim uczelni udało się zamknąć kilka ważnych inwestycji, inne znacznie zaawansować, rozpocząć lub przygotować. Najważniejszą to plan przejęcia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Szpital przy ulicy Szopena w Rzeszowie ma być fundamentem przyszłego szpitala uniwersyteckiego, a potężny kampus ma powstać w podrzeszowskiej Świlczy. Uniwersytet go potrzebuje do kształcenia przyszłych lekarzy. We wrześniu wręczono dyplomy pierwszym 96 absolwentom kierunku lekarskiego.

– Uniwersytet nie tylko kształci przyszłych lekarzy, ale zabiega, by ich zawodowa działalność i rozwój naukowy znalazły godne miejsce – mówił rektor Czopek. Wspomniał, że Senat UR w poprzednim roku podjął wiele „ważnych uchwał” m.in. o powołaniu Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych oraz Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego

Senat UR zdecydował też o przyjęciu strategii HR, która ma wdrożyć Europejską Kartę Naukowca. Najważniejszym dokumentem jest jednak przyjęta w marcu br. strategia rozwoju UR na lata 2021-2030, która mówi ona o priorytetach w działalności naukowej, dydaktycznej, inwestycjach oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W strategii sformułowano na nowo misję UR, który ma być nowoczesną uczelnią, wierną ponadczasowym tradycjom akademickim, dążącą do doskonałości naukowej, dydaktycznej i artystycznej oraz „wychowującej przyszłe elity aspirujące do roli liderów odpowiedzialnych za rozwój Polski, Europy i Świata”.

Prof. Czopek ma nadzieję, że strategia zostanie wykona i przez wszystkich zaakceptowana.  – To właśnie ona zdecyduje o pozycji naszego Uniwersytetu – zaznaczył rektor. 

Zwrócił się też do studentów: – Chcielibyśmy móc przekazywać najnowszą i najlepszą wiedzę. Prowadzić z Wami dyskusje, wyjaśniać, odpowiadać na pytania, a także wdrażać do badań naukowych. Bądźcie aktywni w kołach naukowych i organizacjach studenckich, odbudujcie oryginalną kulturę studencką niebędącą kalką programów telewizyjnych. 

Odznaczenia i laury 

Częścią uroczystego rozpoczęcia nowego roku akademickiego na UR było też wręczenie odznaczeń państwowych. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR; Medale Złote za Długoletnią Służbę: dr Elżbieta Ejankowska, Wojciech Gajdek, Tadeusz Kot, Marta Pragłowska i Maria Walat.

Medale Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymali: dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar, dr inż. Tomasz Olbrycht, Medale Brązowe za Długoletnią Służbę otrzymali: dr Małgorzata Szostek, mgr inż. Marcin Pieniążek. Odznaczenia wręczała dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Po wręczeniu odznaczeń wręczono laury Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wyróżnienie przyznano dr hab. Jadwidze Sawickiej, prof. UR z Instytutu Sztuk Pięknych. Laur Dydaktyczny trafił do dr Małgorzaty Dziedzic z Kolegium Nauk Humanistycznych, a Laur Rektora dla najlepszego studenta otrzymał Jurij Bloszko. 

W trakcie uroczystości wręczono też Nagrody Rektora UR, Medale Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku wykład inauguracyjny pt. „Polska Norwida” wygłosił prof. dr hab. Marek Stanisz z Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa.

(ram) 

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama