uroczystość Bożego Ciała – jak co roku od 12 lat – wieczorem wielki koncert „Jednego Serca Jednego Ducha”. W Parku Sybiraków na osiedlu Baranówka spotkają się tysiące miłośników piosenki religijnej.

To wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz corocznych czwartkowych wieczorów kulturalnych. Koncert został zainspirowany przez Jana Budziaszka wiele lat temu, kierownikiem muzycznym jest Marcin Pospieszalski, a udział biorą artyści z całej Polski, muzycy Filharmonii Podkarpackiej i szkół muzycznych oraz połączone chóry młodzieżowe. No i oczywiście śpiewają również tysiące uczestników, korzystając w razie czego z tekstów na telebimie, bawiąc się wspólnie bez względu na pogodę.

Co roku uczestniczę w tym koncercie do późnych godzin nocnych (rozdawane są wtedy świeczki, co jeszcze potęguje nastrój) i co roku widzę nowe twarze uczestników przychodzących całymi rodzinami, włączających się aktywnie w to wspólne dzieło koncertu.

Warto dodać, że w zakończonym właśnie naborze propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Rzeszowa zostało zgłoszone przedsięwzięcie polegające na dofinansowaniu koncertu „Jednego Serca Jednego Ducha”. A ponieważ zagwarantowana jest pula środków 500 tysięcy złotych na wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe, zatem istnieje bardzo duża szansa wybrania tego właśnie projektu przez mieszkańców stolicy województwa. Pozwoliłoby to organizatorom nie martwić się o przyszłe finansowanie znaczących wydatków związanych z koncertem.

Wydaje się, że rzeczywiście – wobec tak ogromnego uczestniczenia rzeszowian w corocznym koncercie piosenki religijnej – może się udać zdobycie środków pieniężnych, co uspokoi organizatorów, jeśli chodzi o zabezpieczenie finansowe imprezy

Będzie to kolejny dowód tezy, że muzyka łączy i jednoczy, pozwala pokonywać wiele problemów, a jednocześnie daje autentyczną radość i poczucie wspólnoty.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama