Rzeszowski Budżet Obywatelski na rok 2015 został wreszcie przyjęty. Wypracowano konsensus, chociaż zawsze może być lepiej.

Komisja do spraw RBO 2015 doszła do wspólnego stanowiska i na sesji zostało przyjęte rozwiązanie przy akceptacji wszystkich klubów w Radzie Miasta Rzeszowa oraz wszystkich radnych. Uwzględnione też zostały częściowo dodatkowe postulaty aktywnych rzeszowian w tym zakresie.

Przede wszystkim – w stosunku do roku obecnego – w nowym RBO zwiększona została kwota ogólna do wysokości 6,5 mln zł, z czego zagwarantowane jest 500 tys. zł na zadania społeczne (sportowe, edukacyjne, kulturalne). Wprowadzone zostały także różne ułatwienia, m.in. głosowanie przez internet, merytoryczne wsparcie Urzędu Miasta dla autorów wniosków, zmniejszona do dwóch liczba głosów, uproszczony formularz do zgłaszania propozycji zadań. Dodatkowo wydłużony został czas na przyjmowanie propozycji zadań od mieszkańców do dnia 2 czerwca 2014 roku – czyli ponad miesiąc będzie trwał ten etap – a czas samego głosowania do dnia 14 lipca 2014 roku.

Podczas obrad komisji wiele dyskutowano o możliwości realizacji zwycięskich zadań przez ich autorów – taką możliwość dają stosowne zapisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – oraz o rozdzieleniu pewnej puli środków na poszczególne osiedla. W tym ostatnim przypadku, wobec niewypracowania w miarę sprawiedliwego algorytmu podziału, komisja przesunęła tę propozycję jako docelowe rozwiązanie przyszłościowe.

Na pewno przyjęte rozwiązania nie zadowolą wszystkich. W wielu polskich miastach funkcjonują różne modele budżetów obywatelskich, warto zatem będzie jeszcze udoskonalać nasz RBO. Jednakże wydaje się, że nowy RBO jest i tak lepszą wersją jego poprzednika, który przecież odniósł swój niebagatelny sukces.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama