Na najbliższej wtorkowej sesji Rady Miasta Rzeszowa planowane jest podjęcie uchwały na temat konkretnej pomocy rodzinom wielodzietnym.

W porządku obrad znalazł się – z inicjatywy klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości – projekt uchwały dotyczący zwolnienia w wymiarze 50% z aktualnie obowiązujących kwot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne.

To bardzo cenna pomoc, dająca nie tylko realne wsparcie o charakterze materialnym, ale stanowiąca też element promocji modelu dużej rodziny.

Cały ten pomysł współgra z realizowanym od kwietnia rządowym projektem „Rodzina 500+” i pokazuje, że również samorządy mogą podejmować działania na korzyść rodzin wielodzietnych. W ten sposób dobre rozwiązania rządowe mogą dodatkowo motywować gminy do kolejnych cennych inicjatyw wspierających polskie rodziny.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama