Zakończone zostały prace dotyczące utworzenia Rady Seniorów w Rzeszowie. Komisja przygotowała właściwy statut, teraz projekt uchwały trafi na sesję Rady Miasta.

Rzeszowska Rada Seniorów już niedługo powinna wystartować. Właśnie w odpowiedniej komisji Rady Miasta zaopiniowaliśmy jej statut, dodając jeszcze nieco ułatwień do dokumentu redagowanego razem ze środowiskiem osób starszych.

W ostatnim czasie wielokrotnie spotykałem się z tym środowiskiem, przede wszystkim działającym w strukturach rzeszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chodziło o to, by tworzony statut Rady Seniorów jak najobszerniej uwzględniał ich sugestie i propozycje. W ubiegłym tygodniu odbyłem kilka rozmów i na komisji mogliśmy nanieść ostatnie oczekiwania UTW.

Zgodnie z przygotowaną wersją regulaminu Rada Seniorów będzie miała głównie charakter konsultacyjny, doradczy oraz opiniotwórczy dla władz miasta. Jej zasadniczym celem powinna być integracja i wspieranie oraz reprezentowanie środowiska osób starszych, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów na terenie naszego miasta.

Główne zadania tego nowego ciała to m.in. przedstawianie propozycji działań na rzecz seniorów; współpraca z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań środowiska osób starszych (nie tylko w zakresie służby zdrowia); formułowanie wniosków i wydawanie opinii służących rozwojowi działalności miasta na rzecz seniorów; wspieranie procesów konsultacyjnych wzmacniających zaangażowanie obywatelskie seniorów; zgłaszanie uwag do aktów normatywnych; wspieranie wszelkich form aktywności seniorów.

Uważam, że to nowe ciało będzie istotnie reprezentatywne, gdyż w gronie 15 członków Rady Seniorów znajdą się przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych (w tym organizacji pozarządowych) oraz uniwersytetów trzeciego wieku, a także organów samorządu miasta Rzeszowa.

Warto dodać, że praca w Radzie Seniorów będzie miała charakter społeczny, zaś jej posiedzenia będą jawne i otwarte.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama