Dzisiaj Miejska Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów do Rady Miasta Rzeszowa. Warto odnotować kilka spostrzeżeń.

Przede wszystkim po raz pierwszy w wyborach samorządowych w stolicy naszego województwa największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Wynik 37,59% jest też najlepszym rezultatem tej partii od początku jej istnienia. Kolejnym komitetem okazał się Rozwój Rzeszowa, który – po uwzględnieniu obowiązującej ordynacji wyborczej – będzie jednak miał o jednego radnego więcej niż PiS.

Ponieważ okręgi wyborcze w Rzeszowie różnią się i liczebnością wyborców, i liczbą wybieranych radnych, to warto też porównać wyniki procentowe – jako najbardziej miarodajne – poszczególnych nowych radnych. Otóż ponaddziesięcioprocentowe poparcie uzyskali kolejno:

1. Waldemar Szumny (PiS) 14,57%
2. Tadeusz Ferenc (RR) 13,89%
3. Marcin Fijołek (PiS) 13,81%
4. Jolanta Kaźmierczak (PO) 11,44%
5. Robert Kultys (PiS) 11,34%
6. Jerzy Jęczmienionka (PiS) 10,44%

Widać tutaj wyraźnie dwa fakty wskazujące, że „idzie nowe” (powoli, lecz konsekwentnie). Po pierwsze, wśród tej szóstki radnych jest aż czworo z PiS, co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia, gdyż najlepsze wyniki osiągali głównie reprezentanci Rozwoju Rzeszowa. Po drugie, po raz pierwszy pozycję lidera uzyskanego poparcia w stosunku do wszystkich biorących udział w wyborach do Rady Miasta utracił Tadeusz Ferenc – również do tej pory taka sytuacja była nierealna.

To wszystko nasuwa refleksje, że preferencje wyborcze rzeszowian zmieniają się i nic nie jest dane raz na zawsze. Wnioski niech każdy wyciągnie sobie sam.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama