Reklama

Poza inwestycjami miejskimi, istotnym obszarem działań samorządu powinno być wspomaganie rozwiązywania strukturalnych problemów społecznych. Problemy te dotyczą wielu środowisk: ludzi młodych, rodzin, a także osób starszych.

W stolicy naszego województwa takie prace rozpoczęli radni od zainicjowania powstania Rzeszowskiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+. Kolejnym obszarem koniecznie wymagającym działań są problemy osób starszych. Również w Rzeszowie powinniśmy przygotować się do zmian potrzebnych w sferze polityki senioralnej.

Według mnie pierwszym krokiem do ustanowienia Rzeszowskiej Karty Seniora może być przyjęcie na najbliższej sesji Rady Miasta uchwały pozwalającej na powołanie Rady Seniorów. Od grudnia ubiegłego roku wielokrotnie były konsultowane z częścią środowiska senioralnego, skupionego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku różne rozwiązania, które miały towarzyszyć powołaniu tej Rady. Rada Seniorów ma być reprezentacją środowiska osób starszych w Rzeszowie względem władz samorządowych. Ma spełniać funkcje opiniujące i doradcze w sprawach dotyczących osób starszych. Pierwszym efektem współpracy samorządu miasta z tym nowym ciałem mogłoby być rozpoczęcie prac nad Rzeszowską Kartą Seniora.

Analogicznie jak w przypadku Karty Rodziny Wielodzietnej 3+, również Karta Seniora będzie miała za zadanie ułatwienie osobom starszym korzystania z wielu usług miejskich, a także komercyjnych. Przykłady z innych polskich miast pokazują, że korzyści z takiej karty dotyczyć mogą absolutnie wszystkich sfer życia społecznego: kultury, rekreacji, zdrowia, wypoczynku, kształcenia. Wprowadzenie Karty Seniora pozwoli integrować się temu środowisku wewnątrz siebie, a także z całością społeczeństwa.

Oczywiście zasadniczym zadaniem takiej Karty będą oszczędności ekonomiczne, dzięki zniżkom i rabatom zastosowanym przez instytucje, firmy oraz sklepy i zakłady usługowe.

Zarówno Rada Seniorów, jak i Karta Seniora to propozycje, które mocno popierają członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wyraźnie to zostało wyartykułowane przez ich przedstawicieli podczas czwartkowej konferencji prasowej, gdzie z tymi rozwiązaniami mogli zapoznać się dziennikarze rzeszowskich mediów.

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.